WELCOME TO BRNO

List of participants

back to list
Company

TENZA, a.s.

Street
Svatopeterská 35/7
ZIP Code
617 00
City
Brno
Country
Czech Republic

Employees
246


Company Profile:
Power engineering, water management and building construction / Energetika, vodohospodářství a pozemní stavitelství

TENZA a.s. was founded in 1993 as an
engineering company focused on building and reconstruction sources of heat and electric power, heat delivery system and biogas stations.
In 2000 TENZA obtained an ISO 9001 quality certificate. Since the year 2004 TENZA has implemented the environmental management system (EMS) in accordance with ISO 14001.
-------------------------------------
TENZA a.s. byla založena v roce 1993 jako inženýrská společnost se zaměřením na výstavbu a rekonstrukci zdrojů tepla a elektrické energie, tepelných rozvodů a čištění spalin.
V roce 2000 získala certifikát kvality ISO 9001. Od roku 2004 má TENZA zaveden systém environmentálního managementu (EMS) ve shodě s požadavky ISO 14001.
Profiltitel

Comprehensive jobs in the sphere of building and renovating heat and power engineering / komplexní výstavbu a rekonstrukce zdrojů pro výrobu tepla a elektrické energie

What we offer:
1. We offer comprehensive services for power enngineering and CZT
2 We offer projection work, engineering, building sources and system CZT, water management build
-------------------------------------
1. Nabízíme kompletní služby pro energetický průmysl a CZT
2. Nabízíme projekční práce, inženýring, výstavbu zdrojů a soustav CZT,vodohospodářské stavby

What we are looking for:
We are looking for distributor power engineering technology (boilers, producers filtration devices,...)
-------------------------------------
Hledáme dodavatele technologií pro energetiku ( kotle na spalování biomasy, výrobce filtračních zařízení,…)

Collaboration sought:
  • Trade Intermediary (agent, representative, distributor)
  • Subcontracting
  • Technical co-operation
  • Services


Responsible

Tomáš Král

back to list

Language

Participants

Location - Hall A2/005

picture_pavillion.jpg

                    logo_bvv(3).jpg

 

            
                         logo_EN_barevne(2).jpg   Logo-NET-EN(1).jpg                        logo_ce-en-pantone-hr.jpg                            mpo_en.jpg
© 2012 www.converve.com | Networking at events software