WELCOME TO BRNO

List of participants

back to list
Company

dataPartner s.r.o.

Street
Senovážné náměstí 241/15
ZIP Code
370 01
City
České Budějovice
Country
Czech Republic

Employees
28


Company Profile:
Industrial control software solutions delivering / Průmyslový řídicí software

1. České Budějovice, CR
2. Supplier IT solutions for manufacturing companies
3. Main products are information systems for maintance control and production planning, system for control and register welding procces and system for control energy economy.
Company also supplies measuring and testing tools for quality certification.
Part of supply is engineering activity (comprehensive projection documentation) and comprehensive supply in the area of measuring and regulation.
-------------------------------------
1. České Budějovice, ČR.
2. Dodavatel IT řešení pro výrobní podniky
3. Hlavními produkty jsou informační systémy pro řízení výroby a pro řízení údržby, dále systém pro řízení a evidenci svařovacích procesů a systémy pro řízení energetického hospodářství.
Profiltitel

Comprehensive information system for manufacturing companies / Komplexní informační systém pro výrobní podniky.

What we offer:
Company dataPartner offers supply and implementation industrial IS for planning and production monitoring, input part controll, process patameters controll, process error evaluation. System for production visualisation and system rescue brake, system for control and register welding process and system for control and register energy. We also develop and supply precision measuring and testing tools for quality certification in production and for development.
Supplies advantages are apply experiences of many previous realisations, high quality and flexibility our sollutions with keeping low costs.
-------------------------------------
Společnost dataPartner nabízí dodávku a implementaci průmyslových IS pro plánování a sledování výroby, kontrolu vstupních dílců, sledování procesních parametrů, kontrolu odvádění výrobků a vyhodnocování procesních chyb. Dále systémy pro vizualizaci výroby a systémy záchranné brzdy, systém pro řízení a evidenci svařovacích procesů a systémy pro řízení a evidenci energií. Společnost také vyvíjí a dodává přesné měřicí a testovací stavy pro ověřování kvality ve výrobě a pro vývoj.
Výhodami dodávek společnosti je aplikování bohatých zkušeností z mnoha předchozích realizací, vysoká kvalita a flexibilita nabízených řešení při dodržení nízkých nákladů.

What we are looking for:
We are looking for costumers:
1. Ending users from manufacturing companies - for implementation information systems of production control or delivery system of production lines control or automation machines. Next for energy centers of companies control or welding process control.
2. From industrial sectors automotive, building matter production.
-------------------------------------
Hledáme zákazníky:
1. Koncové uživatele z výrobních podniků, a to pro nasazování informačních systémů pro řízení výroby nebo řídicích systémů pro řízení výrobních linek nebo automatizaci strojů. Dále pro řízení energetických center podniků nebo pro řízení svařovacích procesů.
2. Z průmyslového odvětví automotive, výroba stavebních hmot.

Collaboration sought:
  • Subcontracting
  • Manufacturing agreement
  • Technical co-operation
  • License agreement


Responsible

Ladislav Reisner

Zdenek Jůzl

back to list

Language

Participants

Location - Hall A2/005

picture_pavillion.jpg

                    logo_bvv(3).jpg

 

            
                         logo_EN_barevne(2).jpg   Logo-NET-EN(1).jpg                        logo_ce-en-pantone-hr.jpg                            mpo_en.jpg
© 2012 www.converve.com | Networking at events software