WELCOME TO BRNO

List of participants

back to list
Company

Tschöpl & Partner

Street
Výstaviště 1
ZIP Code
647 00
City
Brno
Country
Czech Republic

Employees
15


Company Profile:
Law, Consultancy / Právo, poradenství

1. CR - Praha, Brno, Zlín, Germany - München, Dresden, Austria - Wien

2. Law services and consultancy

3. We provide the legal services to our clients in form of consultations, marking up and recording contracts and other documents, representation in trade negotiations with business partners of our client and last but not least appearence by attorney in trials by court, administrative authority and state authority.
-------------------------------------
1. ČR - Praha, Brno, Zlín, Německo - Mnichov, Drážďany, Rakousko - Vídeň

2. právní služby a poradenství

3. Nabízíme klientům na podkladě dlouholetých zahraničních zkušeností z působení v německých a rakouských advokátních kancelářích a jazykové vybavenosti vysoce kvalifikované flexibilní právní služby ve všech oblastech práva včetně práva mezinárodního.

Důvěra, spolehlivost, úspěšnost a pravidelná informovanost je znakem naší práce.
Profiltitel

Tschöpl & Partner lawyers, Rechtsanwälte, Attorneys at Law / Tschöpl & Partner advokáti, Rechtsanwälte, Attorneys at Law

What we offer:
Our law office endeavours to offer not only professional specialization but also flexibility, individaulization and steady personal consultancy. We provide comprehensive law services in german, english and russian language.

We conduct StartUp incubator for development and new technologies.
-------------------------------------
Nabízíme nejenom profesionální odbornost v právních službách, ale i flexibilní, individuální přístup a soustavné osobní poradenství. Našim klientům poskytujeme komplexní právní služby i v jazyce německém, anglickém a ruském.

Provozujeme StartUp inkubator pro vývoj a nové technologie.

What we are looking for:
1. We are looking for:
clients, cooperation network, funding StartUp, exchange visits
2. Exchange experiences, new opportunities
-------------------------------------
1. Hledáme:
klienty, kooperaci network, financování pro StartUp, výměnné pobyty
2. Výměna zkušeností, nové příležitosti

Collaboration sought:
  • Trade Intermediary (agent, representative, distributor)
  • Research co-operation
  • License agreement
  • Investment, financing
  • Services


Responsible

Robert Tschöpl

zakladatel

back to list

Language

Participants

Location - Hall A2/005

picture_pavillion.jpg

                    logo_bvv(3).jpg

 

            
                         logo_EN_barevne(2).jpg   Logo-NET-EN(1).jpg                        logo_ce-en-pantone-hr.jpg                            mpo_en.jpg
© 2012 www.converve.com | Networking at events software