WELCOME TO BRNO

List of participants

back to list
Company

C.I.E.B.Kahovec

Street
Dělnická 53
ZIP Code
56112
City
Brandys nad Orlici
Country
Czech Republic

Employees
200


Company Profile:
Production of driver and passenger seats / Výroba sedadel pro řidiče a cestující

C.I.E.B. is located in Brandys nad Orlici, in the Pardubice region.
We are the Czech producer of suspended and not suspended driver seats for trucks, buses, trams, railway engines, passenger seats, special seats, seat components and other metal parts specified by customer (cutting, pressing, bending, welding, painting).
-------------------------------------
Společnost C.I.E.B. má sídlo v Brandýse nad Orlicí v Pardubickém kraji. Jsme český výrobce odpružených a neodpružených sedadel pro řidiče nákl. automobilů, autobusů, tramvají, lokomotiv, sedadel pro cestující, náhradních dílů sedadel a dalších kovových komponentů dle přání zákazníka.
Profiltitel

C.I.E.B. Kahovec - production of driver and passenger seats including components/ C.I.E.B. Kahovec - výroba sedadel pro řidiče a cestující včetně příslušenství

What we offer:
We are traditional producer of the driver seats. All products are our own know-how.
We offer:
1) driver seats with pneumatical or mechanical suspension, seats without suspension, seats for special use. Seats could be used in trucks, buses, trams, construction vehicles, special vehicles etc.
2) production of parts according to customer's specification (cutting, bending, pressing, welding, painting).
-------------------------------------
Jsme tradičním výrobcem sedadel pro řidiče. Všechny výrobky jsou naše vlastní know-how.
Nabízíme:
1) sedadla pro řidiče s pneumatickým nebo mechanickým odpružením, sedadla bez odpružení, sedadla pro speciální použití. Sedadla mohou být použity v nákl. automobilech, autobusech, tramvajích, stavebních a speciálních vozidlech.
2) výroba dílů dle specifikace zákazníka (řezání, ohýbání, lisování, svařování)

Collaboration sought:
  • Trade Intermediary (agent, representative, distributor)
  • Subcontracting
  • Manufacturing agreement


Responsible

Artem Isayev

back to list

Language

Participants

Location - Hall A2/005

picture_pavillion.jpg

                    logo_bvv(3).jpg

 

            
                         logo_EN_barevne(2).jpg   Logo-NET-EN(1).jpg                        logo_ce-en-pantone-hr.jpg                            mpo_en.jpg
© 2012 www.converve.com | Networking at events software