WELCOME TO BRNO

List of participants

back to list
Company

CZERWENKA & PARTNER v.o.s.

Street
Minoritská 10
ZIP Code
60200
City
Brno
Country
Czech Republic

Employees
8


Company Profile:
Legal counselling / Právní poradenství

CZERWENKA & PARTNER v.o.s. is a Czech law firm operating since 1993, with its office in Brno.

We concentrate on such areas of the law as business entities need for their optimal functioning in the Czech Republic. Among other, we provide comprehensive services in the area of mercantile and labour law, e.g. the establishment and modifications of commercial companies, mergers and acquisitions, financing, commercial agreements, debt recovery, etc.
-------------------------------------
CZERWENKA & PARTNER v.o.s. je advokátní kancelář působící od roku 1993 v Brně.

Zaměřujeme se na právní poradenství v oblastech českého práva, které potřebuje podnikatelský subjekt pro své optimální fungování. Mimo jiné poskytujeme komplexní služby v oblasti obchodního a pracovního práva, např. zřízení a změny obchodních společností, fúzí a akvizic, financování, obchodních dohod, vymáhání pohledávek atd.
Profiltitel

Legal counselling / Právní poradenství

What we offer:
We provide comprehensive services in the area of mercantile law (the establishment and modifications of commercial companies, mergers and acquisitions, financing, commercial agreements, problems of unfair competition and industrial ownership, debt recovery), and in the area of related labour law, construction law, general civil-law relations (legal relations to real estate; civil-law agreements). We also concentrate on new specialized areas of law as e.g. securities law, environmental law (particularly packaging and waste management) and IT law.

Innovative aspects and main advantages / benefits:
- International office operating since 1993
- Excellent knowledge of languages
- Experienced in mercantile & labour law
- Cooperation with Vienna office Schmidtmayr|Sorgo|Wanke Rechtsanwälte OG
-------------------------------------
Poskytujeme komplexní služby v oblasti obchodního práva (založení a změny společností, fúzí a akvizic, financování, obchodní dohody, problémy nekalé soutěže a průmyslového vlastnictví, vymáhání pohledávek) a v oblasti pracovního práva, nemovitostí, obecné občanskoprávní vztahy (právní vztahy k nemovitostem, občanskoprávní dohody). Rovněž se soustředíme na nové speciální oblasti práva jako např. právo cenných papírů, životního prostředí (zejména balení a nakládání s odpady) a IT právo.

Inovativní aspekty a hlavní výhody / benefity:
- Mezinárodní kancelář působící od roku 1993
- Výborné jazykové znalosti
- Zkušenosti v oblasti obchodního a pracovního práva
- Spolupráce s kanceláří ve Vídni Schmidtmayr|Sorgo|Wanke Rechtsanwälte OG

What we are looking for:
We are looking for entrepreneurs doing business in the Czech Republic or considering entering the Czech market, who require legal assistance related to their business activities. We are further looking for Czech entrepreneurs seeking advice on entering Austrian market.
-------------------------------------
Hledáme podnikatele působící na území České republiky nebo podnikatele zvažující vstup na český trh, kteří požadují právní pomoc v oblasti jejich podnikatelských aktivit. Nadále hledáme české podnikatele, kteří vyhledávají rady pro vstup na rakouský trh.

Collaboration sought:
  • Services


Responsible

Lenka Grofová

Partner

Milan Chládek

Partner

Martin Pospíšil

Attorney-at-law

Martin Konopčík

Attorney-at-law

František Geršl

Lawyer
back to list

Language

Participants

Location - Hall A2/005

picture_pavillion.jpg

                    logo_bvv(3).jpg

 

            
                         logo_EN_barevne(2).jpg   Logo-NET-EN(1).jpg                        logo_ce-en-pantone-hr.jpg                            mpo_en.jpg
© 2012 www.converve.com | Networking at events software