WELCOME TO BRNO

List of participants

back to list
Company

PENTAR a.s.

Street
Radlická 3201/14
ZIP Code
150 00
City
Praha 5 - Smíchov
Country
Czech Republic

Employees
230


Company Profile:
Manufacturing / Výroba

PENTAR a.s. is machinery company focused on manufacturing of high-capacity steel storage tanks, pressure vessels, pressure equipments, heat exchangers and steel structures for chemical, petrochemical, heat, energy and other branches of processing industry.
-------------------------------------
PENTAR a.s. je strojírenská společnost zaměřená na výrobu velkokapacitních zásobníků, tlakových nádob, tlakových zařízení, tepelných výměníků a ocelových konstrukcí pro chemický, petrochemický, teplárenský, energetický a další odvětví zpracovatelského průmyslu.
Profiltitel

Manufacturing of high-capacity steel storage tanks, pressure vessels and equipments / Výroba velkokapacitních ocelových zásobníků, tlakových nádob a zařízení

What we offer:
Supplies of technological equipments for chemical, petrochemical, heat, energy and food industry. Production program is focused on manufacturing and assembly of high-capacity steel storage tanks, steel structures, tube heat-exchangers, columns, coolers, heaters, pressure vessels, pressure equipments and vessels with internal rubberizing
-------------------------------------
Dodávky technologických zařízení pro chemický, petrochemický, teplárenský, energetický a potravinářský průmysl. Výrobní program je zaměřen na výrobu a montáž velkokapacitních ocelových zásobníků, ocelových konstrukcí, trubkových výměníků, kolon, chladičů, ohřívačů, tlakových nádob, tlakových zařízení a nádob s vnitřním opryžováním.

What we are looking for:
- customers in industries where are used pressure vessels and equipments, storage tanks. This is mainly for customers from the chemical, heat and energy industries
- engineering supplies companies that buy tube heat-exchangers, pressure vessels for their projects. Alternatively, companies looking for subcontractors of these equipments
- end-users of these equipments who are interested in exchange and reparation of pressure equipments
-------------------------------------
- zákazníky z odvětví průmyslu, kde jsou používány tlakové nádoby a zařízení, skladovací nádrže. Jedná se především o zákazníky z chemického, teplárenského a energetického průmyslu.
- inženýrsko-dodavatelské firmy, které nakupují trubkové výměníky a tlaková zařízení do svých projektů. Případně firmy, které hledají subdodavatele těchto zařízení.
- koncové uživatele těchto zařízení, kteří mají zájem o výměnu a opravy tlakových zařízení

Collaboration sought:
  • Trade Intermediary (agent, representative, distributor)
  • Subcontracting
  • Manufacturing agreement
  • Technical co-operation


Responsible

Jiří Bechyně

Sales manager

Libor Přibyl

Sales manager
back to list

Language

Participants

Location - Hall A2/005

picture_pavillion.jpg

                    logo_bvv(3).jpg

 

            
                         logo_EN_barevne(2).jpg   Logo-NET-EN(1).jpg                        logo_ce-en-pantone-hr.jpg                            mpo_en.jpg
© 2012 www.converve.com | Networking at events software