WELCOME TO BRNO

List of participants

back to list
Company

MATEX PM s.r.o.

Street
Morseova 5
ZIP Code
301 00
City
Plzeň
Country
Czech Republic

Employees
11


Company Profile:
Processing of metals by power laser / Zpracování kovů pomocí výkonného laseru

MATEX PM s.r.o. is Czech company with two business premises in Plzen and in Ostrava.
Type of organisation - i.e. industry - subcontracting - processing of metals by power laser.
Laser hardening of moulds, tools, gears and various machine parts.
Laser cladding with wear resistant or corrosion resistant coatings.Laser welding.
Chemical and microstructure analysis of materials.
Consultancy and technology development services.
Certificates: ISO 9001:2008, ČSN EN 15085-2 CL2, ČSN EN ISO 3834-2
-------------------------------------
MATEX PM s.r.o. je česká společnost se dvěma pobočkami v Plzni a Ostravě.
Typ organizace - průmyslové zaměření - subdodávky - zpracování kovů. Certifikáty: ISO 9001:2008, ČSN EN 15085-2 CL2, ČSN EN ISO 3834-2
Profiltitel

Processing of metals by power laser / Zpracování kovů pomocí výkonného laseru

What we offer:
We perform custom processing of metals by a power laser on a „job-shop“ basis. We were the first company in the Czech Republic offering this technology for: laser hardening of moulds, tools, gears, turbine blades and various machine parts; laser cladding with wear resistant or corrosion resistant coatings; laser welding of components for the transport, rail transport, automotive, power and building industries.
We also offer:
chemical and microstructure analysis of materials
consultancy and technology development services
our own transport of moulds and other parts with mass under 1.4 tons; overhead crane with a12.5 tons capacity; mobile laserwork station
-------------------------------------
Zabýváme se zpracováním kovů pomocí výkonného laseru, jako tzv. "job-shop". Jako první v České republice jsme začali zakázkově vyrábět:
- laserové kalení forem, nástrojů, ozubení lopatek turbín a nejůrznějších strojních dílů, laserové navařování vrstev odolných proti otěru nebo korozi, laserové svařování dílů pro dopravu, železniční dopravu, automobilový průmysl, energetický a stavební průmysl.
Dále nabízíme:
chemické a mikrostrukturní analýzy materiálů; poradenství a technologický rozvoj služeb; vlastní dopravu forem a dalších dílů s hmotností do 1,4 tuny; mostový jeřáb s kapacitou 12,5 tun; mobilní laserová stanice

What we are looking for:
We are looking for a partner of the companies with a focus on mechanical engineering and metal working and producer of metal components, tools and machines. We offer co-operation in processing of metals by power laser on a "job-shop" basis. Laser welding of components for the transport, rail transport, automotive, power and building industries. Laser hardening of moulds, tools, gears, turbine blades and various machine parts. Laser cladding with wear resistant or corrosion resistant coatings.
-------------------------------------
Hledáme partnery se zaměřením na strojírenství, kovoobrábění, výrobce kovových dílů, nástrojů a strojů.

Collaboration sought:
  • Subcontracting
  • Manufacturing agreement
  • Technical co-operation
  • Research co-operation
  • Services


Responsible

Stanislav Nemecek

Executive manager
back to list

Language

Participants

Location - Hall A2/005

picture_pavillion.jpg

                    logo_bvv(3).jpg

 

            
                         logo_EN_barevne(2).jpg   Logo-NET-EN(1).jpg                        logo_ce-en-pantone-hr.jpg                            mpo_en.jpg
© 2012 www.converve.com | Networking at events software