WELCOME TO BRNO

List of participants

back to list
Company

DEA Energetická agentura, s.r.o.

Street
Sladkého 13
ZIP Code
617 00
City
Brno
Country
Czech Republic

Employees
12


Company Profile:
Your way to energy savings / Vaše cesta k úsporám energií

Our company specializes in the optimization of buildings' and premises' operational energy requirements - we are particularly involved in providing low-cost solutions. We also carry out external energy management, energy audits, energy efficiency labelling, EPCs (Energy Performance Certificates) for panel block houses. Furthermore we help securing subsidies, project documentation, construction site supervision, construction supplier tenders and EKIS energy consulting.
-------------------------------------
Specializujeme se na energetickou provozní optimalizaci na budovách i provozech – zaměřujeme se na nízkonákladová opatření. Dále provádíme externí energetický management, energetické audity, energetické štítky, průkazy PENB, regenerace panelových domů. Zajišťujeme dotace, projektovou dokumentaci, stavební dozory, soutěže na dodavatele stavby.
Profiltitel

Services of an energy consultant or alternatively an external energy expert / Služby směřující k dosažení úspor všech druhů energií

What we offer:
-We offer the services of an energy consultant or alternatively an external energy expert - to help clients lower their operational energy costs through relatively low-cost measures. Our approach is comprehensive: from setting-up the technology, offtake diagrams, connection points and servicing expertise to offtake audits, invoice and energy pricing verification. We help our clients generate operational savings. Our services are beneficial mainly for owners of large industrial or commercial premises and/or a supplement service to companies engaged in facility management.
-We offer cost/benefit analyses for combined heating systems.
Our EPC offer is very favourable and includes working out buildings' energy labels in compliance with the new amendment of the regulation co. This service is of particular interest to real-estate agencies and banks.
-We also offer cooperation in mutual activity support.
-------------------------------------
-Nabízíme především služby energetického poradce, případně externího energetika – orientováno na snížení provozních nákladů za energie cestou nízkonákladových opatření. Komplexní přístup (nastavení technologie, odběrové diagramy, odběrná místa, znalosti obsluhy, vyhodnocování spotřeb, kontrola odběrů, kontrola faktur, ceny energií). Generování provozních úspor. Vhodné zejména pro majitele provozních areálů nebo jako doplňková služba pro firmy provozující facility management.
-Nabízíme „cost benefit“ analýzy pro kombinované systémy vytápění.
-Nabízíme výhodné podmínky pro zpracování energetických štítků budov dle nové novely zákona platné od r.2014.
Nabízíme spolupráci ve vzájemné podpoře aktivit.

Collaboration sought:
  • Trade Intermediary (agent, representative, distributor)
  • Subcontracting
  • Technical co-operation
  • Investment, financing
  • Services


Responsible

Ilona Damborská

Sales Director
back to list

Language

Participants

Location - Hall A2/005

picture_pavillion.jpg

                    logo_bvv(3).jpg

 

            
                         logo_EN_barevne(2).jpg   Logo-NET-EN(1).jpg                        logo_ce-en-pantone-hr.jpg                            mpo_en.jpg
© 2012 www.converve.com | Networking at events software