WELCOME TO BRNO

List of participants

back to list
Company

CHEMONT ENGINEERING SE

Street
Zelný trh 12
ZIP Code
602 00
City
Brno
Country
Czech Republic

Employees
9


Company Profile:
Capital construction projects - power engineering, chemistry, petrochemical industry, environment / Realizace investičních celků

The line of business of CheMont Engineering SE, is engineering activity in capital construction, including preparation of required documentation for the individual stages of investment process (scheduling, co-ordination procedures, inspection plans), feasibility studies, providing of the environmental projects and audits, procurement of equipment for capital construction projects in accordance with the client’s requirements, first of all the turnkey projects, intermediary services, procurement and commerce.
-------------------------------------
Předmětem podnikání CheMont Engineering SE, je inženýrská činnost v investiční výstavbě včetně vypracování potřebných dokumentů pro jednotlivé fáze investičních procesů (harmonogramy, koordinační procedury, inspekční plány), studie realizovatelnosti projektu, zajištění ekologických projektů a auditu, obstarání zařízení a materiálů pro investiční výstavbu podle individuálních požadavků zákazníka především formou „na klíč“, zprostředkovatelská, obstaravatelská, servisní a obchodní činnost.
Profiltitel

Contractor of complete industrial plants - power engineering, chemistry, petrochemical industry and environment / Dodavatel investičních celků - energetika, chemie, petrochemie a ekologie

What we offer:
-Complex activities of general contractor of complete industrial plants in the sphere of power engineering, chemistry and environment.
-Analyses of economics and effectiveness of investment intentions for investors as the base for negotiations with financial institutions.
-Purchase and sale marketing.
-Provision of material and equipment deliveries for complete industrial plants, both domestic and foreign ones, as per the client’s individual needs including completion, customs procedure and expediting.
-Technical assistance in the individual stages of the investment process.
-------------------------------------
-Komplexní činnost generálního dodavatele investičních celků v energetice, chemii, petrochemii a ekologii.
-Zpracování finančních rozborů a efektivnosti investičních záměrů pro investory jako podklad pro jednání s finančními ústavy.
-Marketing nákupu a odbytu.
-Zajištění dodávek zařízení a materiálu pro investiční výstavbu tuzemské i zahraniční výroby podle individuálních požadavků zákazníka včetně kompletační činnosti, expeditingu až po proclení a expedici.
-Technická pomoc a poskytnuti inženýrských služeb pro jednotlivé fáze výstavby.

Collaboration sought:
  • Subcontracting
  • Technical co-operation


Responsible

Eugen Varga

back to list

Language

Participants

Location - Hall A2/005

picture_pavillion.jpg

                    logo_bvv(3).jpg

 

            
                         logo_EN_barevne(2).jpg   Logo-NET-EN(1).jpg                        logo_ce-en-pantone-hr.jpg                            mpo_en.jpg
© 2012 www.converve.com | Networking at events software