WELCOME TO BRNO

List of participants

back to list
Company

SFI a.s. odštěpný závod AUTOMOTIVE

Street
Náměstí Svobody 57
ZIP Code
763 15
City
Slušovice
Country
Czech Republic

Employees
20


Company Profile:
Machinery, machining-automotive industry, subcontracting / Strojírenství, obrábění-automobilový průmysl, subdodávky

The company SFI a.s. follows the tradition of the company Sandrik - ROSTEX (machining, forgings), established in Hoštálková in 1926.
In 2002 the company activity has been extended in various branches. The main activity is the machinery production.
-------------------------------------
Společnost SFI a.s. navazuje na tradici strojírenské a kovářské firmy Sandrik - ROSTEX, založené v Hoštálkové v roce 1926.
Od roku 2002 byla rozšířena činnost firmy SFI a.s. do několika oblastí činností. Hlavní činností je strojírenská výroba.
Profiltitel

Engineering components and tools / Strojírenské díly a stroje

What we offer:
1. Production and delivery machinery parts, forgings, completes. For automotive industry, transport lines, textile industry, other use. CNC machining, milling, turning, drilling etc. Long-time experience and tradition.
2. Air weaving machines mark Zbrojovka ZTM for production of standard, hybrid, special glass and technical fabrics.
Development , upgrading of machines, service, spare parts. long-time tradition and experience in textile industry.
-------------------------------------
1. Výrobu a dodávky strojírenských dílů, výkovků, kompletů. Pro automobilový průmysl, dopravní linky, textilní průmysl, a jiné použití. CNC obrábění, frézování, soustružení atd. Dlouholetá zkušenost a tradice.
2. Vzduchové tkací stroje zn. Zbrojovka ZTM pro výrobu standardních, hybridních, speciálních skleněných a technických tkanin.
Vývoj, modernizace strojů, servis, náhradní díly. Dlouholetá tradice a zkušenost v textilním průmyslu.

What we are looking for:
We are looking for customers, where we could offer our products and experience from the automotive and textile industry, or other areas as well.
-------------------------------------
Hledáme odběratele, kde bychom mohli nabídnout své výrobky a zkušenosti z automobilového a textilního průmyslu, i dalších oblastí.

Collaboration sought:
  • Subcontracting


Responsible

Josef Mužík

marketing
back to list

Language

Participants

Location - Hall A2/005

picture_pavillion.jpg

                    logo_bvv(3).jpg

 

            
                         logo_EN_barevne(2).jpg   Logo-NET-EN(1).jpg                        logo_ce-en-pantone-hr.jpg                            mpo_en.jpg
© 2012 www.converve.com | Networking at events software