WELCOME TO BRNO

List of participants

back to list
Company

Qualitas Control s.r.o.

Street
Nerudova 919
ZIP Code
44001
City
Louny
Country
Czech Republic

Employees
20


Company Profile:
Quality control / Kontrola kvality

We provide compehensive servis in the area of quality controll. Sight, exams, measuring, technical exams, input/output controll based on supplier's criterions in production procces or proccesing procedure, finishing work, cleaning, classification.
-------------------------------------
Poskytujeme kompletní služby a servis v oblasti kontrola kvality. Dohled,zkoušky, měření, technické zkoušky, kontrola vstupu / výstupu výrobku dle přesně stanovených kritérií dodavatele přímo ve výrobním procesu či zpracovatelském postupu, dokončovací práce, čištění, vytříbení (manuální i automatizované), třídění.
Profiltitel

Qualitas Control s.r.o.

What we offer:
We provide comprehensive service in the area of input/output product controll. We secure: visual controll, surface part controll, function controll, measuring, assembly, finishing and separating works. Including technical documentation about activities by report form.
-------------------------------------
Poskytujeme kompletní služby a servis v oblasti vstupní a výstupní kontroly výrobku. Odborně zajistíme: vizuální kontrolu, kontrolu povrchu dílu, funkční kontrolu, měření, montáž, dokončovací a třídící práce. Včetně technichké dokumentace na prováděné činnosti formou reportu.

Collaboration sought:
  • Manufacturing agreement
  • Technical co-operation
  • Services


Responsible

Svetlana Hochmanová

obchodni reditelka

back to list

Language

Participants

Location - Hall A2/005

picture_pavillion.jpg

                    logo_bvv(3).jpg

 

            
                         logo_EN_barevne(2).jpg   Logo-NET-EN(1).jpg                        logo_ce-en-pantone-hr.jpg                            mpo_en.jpg
© 2012 www.converve.com | Networking at events software