WELCOME TO BRNO

List of participants

back to list
Company

CTP Invest, spol. s r.o.

Street
Central Trade Park D1 1571
ZIP Code
396 01
City
Humpolec
Country
Czech Republic

Employees
120


Company Profile:
Development industrial estates / Development průmyslových nemovitostí

CTP Invest is Dutch-Czech developer company providing comprehensive service in the field of development industrial estates. We offer our clients building production, warehousing and office spaces on turnkey including assumption of financial risks and administrative problems.
-------------------------------------
CTP Invest je holandsko-českou developerskou společností, poskytující komplexní služby v oblasti developmentu průmyslových nemovitostí. Svým klientům nabízí výstavbu výrobních, skladovacích a kancelářských prostor na klíč, včetně převzetí finančních rizik a administrativních záležitostí.
Profiltitel

Comprehensive insuring production, warehousing and administrative spaces / Komplexní zajištění výrobních, skladových a administrativních prostor

What we offer:
CTP is Dutch developer company which holds and operates integrated systems of modern parks strategically placing over Czech republich. Within our CTParks we offer warehousing and production spaces for rent including comprehensive revision based on client's request and we provide official permission.
Our portfolio includes some office projects, for example: Spielberk Office Centre in Brno, IQ Building in Ostrava and concept Axxis Office Park System in Brno and Ostrava.
-------------------------------------
CTP je holandská developerská společnost, která vlastní a provozuje integrovaný systém moderních parků strategicky rozmístěných po celé České republice. V rámci našich plně obslužných CTParků nabízíme skladové a výrobní prostory k pronájmu, včetně kompletní úpravy prostor dle požadavků našich klientů, spolu se zajištěním potřebných povolení. Naše portfolio zahrnuje také několik kancelářských projektů, jakými jsou například unikátní kancelářský projekt Spielberk Office Centre v Brně nebo IQ budovy ve Ostravě a koncept Axis Office Park System rovněž v Brně a Ostravě.

What we are looking for:
We are interested in contacts companies which are looking experts in estates field and quality production/warehousing/administrative environment for theirs company.
-------------------------------------
Máme zájem o kontakt se společnostmi, které hledají profesionály na nemovitostním poli a prvotřídní výrobní/skladové/administrativní zázemí pro svoji společnost.

Collaboration sought:
  • Services


Responsible

Jiří Kostečka

Business Developer
back to list

Language

Participants

Location - Hall A2/005

picture_pavillion.jpg

                    logo_bvv(3).jpg

 

            
                         logo_EN_barevne(2).jpg   Logo-NET-EN(1).jpg                        logo_ce-en-pantone-hr.jpg                            mpo_en.jpg
© 2012 www.converve.com | Networking at events software