WELCOME TO BRNO

List of participants

back to list
Company

GRANTIKA České spořitelny, a.s.

Street
Jakubské nám. 127/5
ZIP Code
602 00
City
Brno
Country
Czech Republic

Employees
38


Company Profile:
Financial and economic advisory / Finanční a ekonomické poradenství

We are respected advisory company in the Czech and Slovak Republic. We focus on complex economic and financial advisory provided in one place. We are a member of the Česká spořitelna Financial group and our aim to ensure effective financial prosperity and long-term development of our clients.
-------------------------------------
Jsme renomovaná poradenská společnost působící v České a Slovenské republice v oblasti komplexního ekonomického poradenství poskytovaného na jednom místě. Jsme součástí Finanční skupiny České spořitelny a naším cílem je zajistit efektivní finanční prosperitu a dlouhodobý investiční rozvoj klienta.
Profiltitel

Economic advisory, Tenders, Subsidies, EU funds / Ekonomické poradenství, Výběrová řízení, Dotace, Fondy EU

What we offer:
We provide independent economic advisory to ensure sustainable growth and prosperity of your business. Including:
• Investment plan assessment ,
• Feasibility studies,
• Subsidy options evaluation,
• Debt capacity determination, etc.
Our large team of professionals will prepare your project and subsidy application, advise you throughout the subsidy process, organize for you necessary tenders and help you during the monitoring period.
We have:
• 79% success rate in obtaining subsidies from EU funds;
• Filed over 2,000 projects and obtained subsidies over CZK 10 billion;
• Exceptional professional liability insurance of up to EUR 25,000,000.
• We actively work with more than 700 regular clients.
-------------------------------------
Poskytujeme nezávislé ekonomické poradenství využitelné pro zabezpečení udržitelného růstu a prosperity Vašeho podniku včetně:
• zhodnocení investičního záměru,
• studie proveditelnosti,
• posouzení dotačních možností,
• stanovení dluhové kapacity apod.
Náš početný tým odborníků Vám zpracuje Váš projekt včetně žádosti o dotaci, poradí v průběhu celého dotačního procesu, zorganizuje pro Vás potřebná výběrová řízení a pomůže Vám v průběhu monitorovacího období.

Collaboration sought:
  • Investment, financing
  • Services


Responsible

Vratislav Čech

ředitel úseku Finanční poradenství
Profiltitel

Mergers and acquisition (M&A), Business valuation / Fůze a akvizice, Oceňování podniku

What we offer:
Our team of specialists, together with background information and knowledge of the Česká spořitelna Financial Group, represent our greatest competitive advantage. Main goal of our services provided is to minimize the burden on the company owners, its management and business partners.
Sale will provide you with:
• Capital needed for further development,
• Solution to crisis.
Through acquisitions we can help you to secure:
• Customer and market share gains,
• New market entry, including vertical integration,
• New technologies, know-how or trade marks,
• Competitors elimination,
• Interesting assets at bargain prices.
With modern evaluation methods of economic performance we can express the enterprise value especially for the needs of:
• Sale of ownership interest, company or its parts,
• Acquisition of a company, ownership interests, or trademarks.
-------------------------------------
Náš tým specialistů společně s informačním zázemím a znalostmi Finanční skupiny České spořitelny představují naše největší konkurenční výhody. Jedním z hlavních cílů poskytovaných služeb je minimalizace zátěže vlastníků společnosti, jejího managementu a obchodních partnerů.
Prodejem Vám zajistíme:
• kapitál potřebný pro další rozvoj,
• vyřešení problematické situace.
Zprostředkováním koupě Vám pomůžeme zabezpečit:
• zisk zákazníků a tržního podílu,
• vstup na nový trh včetně vertikální integrace,
• nové technologie, know-how či obchodní známky,
• odstranění konkurence,
• zajímavá aktiva za výhodnou cenu.
Prostřednictvím moderních metod evaluace ekonomické výkonnosti vyjádříme hodnotu podniku, či jeho částí, potřebnou zejména při:
• prodeji obchodního podílu nebo podniku či jeho částí,
• akvizici podniku, obchodního podílu, či obchodní značky.

Collaboration sought:
  • Investment, financing
  • Services


Responsible

Vratislav Čech

ředitel úseku Finanční poradenství
back to list

Language

Participants

Location - Hall A2/005

picture_pavillion.jpg

                    logo_bvv(3).jpg

 

            
                         logo_EN_barevne(2).jpg   Logo-NET-EN(1).jpg                        logo_ce-en-pantone-hr.jpg                            mpo_en.jpg
© 2012 www.converve.com | Networking at events software