WELCOME TO BRNO

List of participants

back to list
Company

Centre for Regional Development of the CR - Enterprise Europe Network

Street
Vinohradska 46
ZIP Code
120 00
City
Praha
Country
Czech Republic

Employees
120


Company Profile:
CRD CR, the partner of Enterprise Europe Network / Centrum regionálního rozvoje ČR, partner sítě Enterprise Europe Network

The Centre for Regional Development of the Czech Republic (CRD CR) is the implementing agency for European programmes operating under the auspices of the Ministry for Regional Development of the Czech Republic. CRD CR hosts one of the centres of the Enterprise Europe Network. The Centre offers information about the business environment in the CR, Czech legislation, about how to find Czech partners for co-operation, information about starting a business in the CR and other information.
-------------------------------------
Centrum regionálního rozvoje České republiky je implementační agenturou pro Evropské operační programy pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. CRD ČR hostí jedno z center Enterprise Europe Network. Centrum poskytuje informace o podnikatelském prostředí v ČR, české legislativě, o způsobu nalezení českých partnerů pro spolupráci, informace o zahájení podnikání v ČR a další informace.
Profiltitel

CRD CR - Partner of Enterprise Europe Network / CRD CR - partner sítě Enterprise Europe Network

What we offer:
We offer:
- Consultancy on the issues of European legislation and other rules
- Information about the conditions for enterprise within the whole of Europe
- Assistance in foreign partner search
- Utilisation of the European database of offers/inquiries
- Ensuring of feedback between enterprises in the EU and the European Commission
- Technical leaflets, an electronic monthly, publications on European issues
-------------------------------------
Nabízíme:
- Poradenství v otázkách evropské legislativy a dalších předpisů
- Informace o podmínkách podnikání v rámci celé Evropy
- Pomoc při vyhledávání obchodních partnerů v zahraničí
- Využívání celoevropské databáze nabídek/poptávek
- Zajištění zpětné vazby mezi podniky v EU a Evropskou komisí
- Odborné letáky, elektronický měsíčník, publikace k evropské problematice

Collaboration sought:
  • Services


Responsible

Eva Hrubesova

Project manager
back to list

Language

Participants

Location - Hall A2/005

picture_pavillion.jpg

                    logo_bvv(3).jpg

 

            
                         logo_EN_barevne(2).jpg   Logo-NET-EN(1).jpg                        logo_ce-en-pantone-hr.jpg                            mpo_en.jpg
© 2012 www.converve.com | Networking at events software