WELCOME TO BRNO

List of participants

back to list
Company

Galetto Impianti sas

Street
Via Lignano Sabb. 103
ZIP Code
33050
City
Latisana
Country
Italy

Employees
20


Company Profile:
Electrical, plumbing and heating systems / Elektrické, potrubní a vytápěcí systémy

Our company is located in the North-East of Italy, near Udine and Venice.
Our lines of activities embrace a wide range of sectors, like:
- design and building of all sizes of swimming pools, in concret or in glass fiber;
- energy saving heating technologies;
- heating and cooling systems for private houses, buildings, hotels and industrial plants, in different sizes;
- design and building of high technical solutions for HVAC (heating, ventilation and air conditioning).
-------------------------------------
Naše společnost je umístěna na severo-východě Itálie.
Zabýváme se:
- návrhem a výstavbou všech typů velikostí plaveckých bazénů;
- energeticky úsporných tepelných technologií;
- tepelných a chladících systémů pro soukromé domy, stavby, hotely a průmyslové prostory různých velikostí;
- návrhem a výstavbou high-technologických řešení pro tepelné a ventilační sysémy
Profiltitel

We are a young, flexible team of dedicated professionals, expert at finding suitable solutions for all building optimization areas / Jsme mladý a flexibilní tým profesionálů a expertů hledající vhodné řešení pro všechny stavby

What we offer:
We are a flexible team of skilled professionals with experience in all type of building optimization; we offer design, building and turnkey solutions.
We are trying to enlarge our business in similar markets, because we believe the variety of products and solutions available in our country is suitable for your country too.
-------------------------------------
Jsme flexibilní tým zkušených profesionálů se zkušenostmi se všemi typy staveb. Nabízíme návrh, výstavbu a řešení na klíč.
Snažíme se rozšířit naše podnikání na podobných trzích, protože věříme, že škála našich produktů a řešení je vhodná nejen v naší zemi, ale taktéž ve vaší.

What we are looking for:
We are looking for collaborations with small construction or engineering companies who plan to expand their business, working with a high skilled technical staff.
-------------------------------------
Hledáme spolupráci s malými konstrukčními nebo strojními společnostmi, které plánují expandovat se svým podnikáním a pracovat s vysoce zkušenými technickými pracovníky.

Collaboration sought:
  • Technical co-operation
  • Research co-operation
  • Services


Responsible

Alessandro Galetto


back to list

Language

Participants

Location - Hall A2/005

picture_pavillion.jpg

                    logo_bvv(3).jpg

 

            
                         logo_EN_barevne(2).jpg   Logo-NET-EN(1).jpg                        logo_ce-en-pantone-hr.jpg                            mpo_en.jpg
© 2012 www.converve.com | Networking at events software