WELCOME TO BRNO

List of participants

back to list
Company

Alcomex Spring Works s.r.o.

Street
Modřická 70
ZIP Code
664 48
City
Moravany u Brna
Country
Czech Republic

Employees
39


Company Profile:
Production of technical springs / Výroba technických pružin

Alcomex is production company deals with production of all types technical springs. Our modern production company is available with expertise, quality and competitive price.
We produce all type of springs based on drawing or sample.
-------------------------------------
Alcomex je výrobní firma, která se zabývá výrobou všech typů technických pružin. Náš moderní výrobní podnik je Vám svou odborností, kvalitou a konkurenční cenou k dispozici.
Vyrobíme všechny typy pružin dle výkresu nebo vzorku v libovolném množství a materiálu od oceli, nerezi až po inconel.
Profiltitel

Production, service and supply / Výroba, služby a dodávky

What we offer:
Production of technical springs: Pushing springs, forming. Production of forming springs from stainless steel tape. Production of springs from special materials.

We guarantee short delivery time and advise you with technical calculation.
-------------------------------------
Výroba technických pružin: Pružiny tlačné, tažné, tvarové. Výroba tvarových pružin z nerezové pásky. Výroba pružin ze speciálních materiálů.

Zajistíme krátkou dodací lhůtu a poradíme vám s technickými výpočty.

Collaboration sought:
  • Trade Intermediary (agent, representative, distributor)
  • Manufacturing agreement


Responsible

David Valek

Sales manager
back to list

Language

Participants

Location - Hall A2/005

picture_pavillion.jpg

                    logo_bvv(3).jpg

 

            
                         logo_EN_barevne(2).jpg   Logo-NET-EN(1).jpg                        logo_ce-en-pantone-hr.jpg                            mpo_en.jpg
© 2012 www.converve.com | Networking at events software