WELCOME TO BRNO

List of participants

back to list
Company

Propag servis Brno, s.r.o.

Street
tř. Generála Píky 5
ZIP Code
613 00
City
Brno
Country
Czech Republic

Employees
15


Company Profile:
Marketing and advertasing / Marketing a reklama

Original Czech advertising and marketing company with more than 20 years tradition. Specialist in communication campaigne B2C and B2B especially in present products on market in the Czech republich and EU states. Specialist in searching new business partners. Organizer firms and social marketing events, supplier of top polygraphic production and other advertasing services.
-------------------------------------
Původní česká reklamní a marketingová společnost s 20 letou tradicí. Specialista na komunikační kampaně B2C a B2B, zejména na uvádění produktů na trhy v ČR a zemí EU. Specialista na vyhledání nových obchodních partnerů. Pořadatel firemních i společenských akcí marketing events, dodavatel špičkové polygrafické produkce a dalších reklamních služeb.
Profiltitel

Advertising and marketing services / Reklamní a marketingové služby

What we offer:
We advise you enforce on domestic and foreign market. We offer creating advertising and marketing strategic and providing its realization. We represent some of famous Europes and Czech brands on marketing trade and we have more than 20 years of experiences.
We have many partners and we are happy to cooperate with them, they are happy to come to us and we help them to increase and prosperity.
-------------------------------------
Pomůžeme Vám prosadit se na tuzemských i zahraničních trzích. Nabízíme vytvoření reklamní a marketingové strategie a zajištění její realizace. Zastupujeme některé známé evropské i české značky na reklamním trhu a máme více než 20 leté zkušenosti.
Máme řadu partnerů se kterými rádi pracujeme, kteří se k nám vracejí a pomáháme jim k růstu a prosperitě.

What we are looking for:
We are looking for Czech and foreing producers, partners, companies which would want present theirs products on domestic of foreing trade in EU.
We are able to satisfy the most exacting clients our special services and satisfy daily needs by reliable adveritising service.
-------------------------------------
Hledáme české i zahraniční výrobce, partnery, firmy, kteří by chtěli uvést svoje výrobky na tuzemské ev. zahraniční trhy v rámci EU.
Jsme schopni uspokojit i nejnáročnější klienty svými speciálními službami a uspokojit běžné potřeby spolehlivým reklamním servisem.

Collaboration sought:
  • Trade Intermediary (agent, representative, distributor)
  • Subcontracting
  • Technical co-operation
  • Services


Responsible

Dušan Procházka

managing director

back to list

Language

Participants

Location - Hall A2/005

picture_pavillion.jpg

                    logo_bvv(3).jpg

 

            
                         logo_EN_barevne(2).jpg   Logo-NET-EN(1).jpg                        logo_ce-en-pantone-hr.jpg                            mpo_en.jpg
© 2012 www.converve.com | Networking at events software