WELCOME TO BRNO

List of participants

back to list
Company

Spörk Antriebsysteme GmbH

Street
Nobelstr.2
ZIP Code
A-2542
City
Kottingbrunn
Country
Austria

Employees
50


Company Profile:
Drive systems and components, control engineering and automation technology / Pohonné systémy a komponenty, regulační a automatizační techniky

Spörk Antriebssysteme founded in 1986,specialized in drive systems and components, control engineering and automation technology. Production company,Lower Austria.
Services: Development of individual Automation Concepts,Revitalization of Manufacturing Machines,Installation, Programming & Implementing,Servicecontracts for machinery and equipment,Electrical Engineering, Bring Machines into service
Products:
Electric Motors,Gear Motors,Linear units,Servo technology,Converters
----------------------------------------
Společnost Spörk Antriebssysteme je dolnorakouská výrobní firma, která byla založena v roce 1986 a specializuje na pohonné, řídící a automatizačnítechniky.
Služby: vývoj individuálních automatických konceptů, revitalizace výrobních strojů, instalace, programování a implementace, smlouvy o údržbě strojů a zařízení, elektrotechnika, zapojení strojů do provozu.
Produkty:
Elektromotory, převodovky, lineární jednotky, servotechnologie, konvertory
Profiltitel

Spörk -partner in engineering automatization / Spörk - partner v průmyslové automatizaci

What we offer:
Portfolio of products and services are wide- driving systems on hi-tech level, offer mechanic and electronic driving components, engineering and optimalization process, production fastening boxes, services, organization inspection personal, smaller re-building or reconstruction.
----------------------------------------
Portfolio produktů a služeb je velmi široké, pohonnými systémy na nejvyšší technologické
úrovni počínaje, přes nabídku mechanických a elektronických hnacích komponentů,
engineering a optimalizaci procesů, až po výrobu spínacích skříní, servis a údržbu, organizaci
revizního personálu, menší přestavby či opravy zařízení.

What we are looking for:
We look for direct clients, production cooperation and partners who would offer our services and products in the Czech Republic.
----------------------------------------
Hledáme přímé klienty, výrobní kooperaci a partnery, kteří by mohli naše produkty a služby nabízet v ČR.

Collaboration sought:
  • Trade Intermediary (agent, representative, distributor)
  • Technical co-operation
  • Services


Responsible

Eva Farkačová

jednatelka

Josef Strasser

prokurista
back to list

Language

Participants

Location - Hall A2/005

picture_pavillion.jpg

                    logo_bvv(3).jpg

 

            
                         logo_EN_barevne(2).jpg   Logo-NET-EN(1).jpg                        logo_ce-en-pantone-hr.jpg                            mpo_en.jpg
© 2012 www.converve.com | Networking at events software