WELCOME TO BRNO

List of participants

back to list
Company

fortell s.r.o.

Street
Nádražní 1111
ZIP Code
56301
City
Lanškroun
Country
Czech Republic

Employees
110


Company Profile:
Supplier of plastic and metal parts, moulds and tools / Dodavatel plastových a kovových dílů, forem a nástrojů

We propose all the services under one roof: development, design and manufacturing of injection moulds and stamping tools, injection moulding (incl. plastic parts with metal inserts) and metal stamping.
-------------------------------------
Nabízíme všechny služby pod jednou střechou: vývoj, konstrukce a výroba vstřikovacích forem a lisovacích nástrojů ve vlastní nástrojárně, vstřikování plastů na vstřikovacích lisech (včetně dílů s kovovými zálisky ), lisování kovů na excentrických lisech a lisovacích automatech, montáže.
Profiltitel

fortell s.r.o. - Your supplier of plastic and metal parts, moulds nad tools / fortell s.r.o. - Váš dodavatel plastových a kovových dílů, forem a nástrojů

What we offer:
We propose all the services under one roof: development, design and manufacturing of injection moulds and stamping tools, injection moulding (incl. plastic parts with metal inserts) and metal stamping.
-------------------------------------
Nabízíme všechny služby pod jednou střechou: vývoj, konstrukce a výroba vstřikovacích forem a lisovacích nástrojů ve vlastní nástrojárně, vstřikování plastů na vstřikovacích lisech (včetně dílů s kovovými zálisky), lisování kovů na excentrických lisech a lisovacích automatech, montáže.

What we are looking for:
We are looking for new customers mainly in area of automotive, electrical or consumer industry, who are asking for:
- custom-made production of plastic parts (incl. design and manufacturing of moulds)
- custom-made production of metal parts (incl. design and manufacturing of tools)
- custom-made production of injection moulds for plastics or stamping tools for metal forming.
-------------------------------------
Hledáme nové zákazníky z oblasti zejména automobilového, elektrotechnického nebo spotřebního průmyslu, kteří poptávají:
- zakázkovou výrobu plastových dílů (včetně konstrukce a výroby forem)
- zakázkovou výrobu kovových dílů (včetně konstrukce a výroby nástrojů)
- zakázkovou výrobu vstřikovacích forem na plast nebo lisovacích nástrojů na tváření kovů.

Collaboration sought:
  • Subcontracting
  • Manufacturing agreement


Responsible

Filip Ambrož

Sales and marketing manager / Manažer prodeje a marketingu
back to list

Language

Participants

Location - Hall A2/005

picture_pavillion.jpg

                    logo_bvv(3).jpg

 

            
                         logo_EN_barevne(2).jpg   Logo-NET-EN(1).jpg                        logo_ce-en-pantone-hr.jpg                            mpo_en.jpg
© 2012 www.converve.com | Networking at events software