WELCOME TO BRNO

List of participants

back to list
Company

Svyaz engineering KB Ltd.

Street
6th Radial Street, 9
ZIP Code
115404
City
Moscow
Country
Russian Federation

Employees
10


Company Profile:
PCBs production, PCB R&D / PCB výroba, PCB R&D

Creation of a modern plant for production of Printed Circuit Boards(PCB) located in Special Economic Zone Dubna (Moscow Region).
Svyaz Engineering KB will be operating as a scientific-industrial complex oriented on advanced technologies and prototyping for a wide range of PCB (double sided,multilayer,flexible,flex-rigid, metal based and other hi-tech boards).
Another aim of business is improvement of existing and development of new technologies for production of printed circuit boards.
-------------------------------------
Moderní závod na výrobu desek plošných sopjů se nachází ve zvláštní ekonomické zóně Dubna (Moskevský region).
Svyaz bude pracovat jako vědecko-průmyslový komplex zaměřený na pokročilé technologie.
Dalším cílem podnikání je zlepšení stávajících a vývoj nových technologií pro výrobu desek s plošnými spoji.
Profiltitel

PCB production, PCB technology R&D / Výroba PCB, PCB technologie R&D

What we offer:
We offer cooperation to reliable partners and suppliers of engineering equipment and materials for building of our plant.
We offer strategy cooperation for suppliers of raw materials for PCB production.
-------------------------------------
Nabízíme spolupráci spolehlivým partnerům a dodavatelům technických zařízení a materiálů pro výrobu našeho závodu.
Nabízíme strategickou spolupráci pro dodavatele surovin pro výrobu desek plošných spojů.

What we are looking for:
We are looking for high quality building materials, sanitary equipment, heating and ventilation systems, energy equipment, water treatment and water cleaning with competitive price for Printed Circuit Boards production.
-------------------------------------
Hledáme vysoce kvalitní stavební materiály, sanitární zařízení, tepelné a ventilační systémy, energetické přístroje, úpravu vody a čištění vody s konkurenčními cenami pro výrobu desek plošných spojů.

Collaboration sought:
  • Subcontracting
  • Technical co-operation
  • Research co-operation
  • Investment, financing
  • Services


Responsible

Maxim Danilin

Project Manager

back to list

Language

Participants

Location - Hall A2/005

picture_pavillion.jpg

                    logo_bvv(3).jpg

 

            
                         logo_EN_barevne(2).jpg   Logo-NET-EN(1).jpg                        logo_ce-en-pantone-hr.jpg                            mpo_en.jpg
© 2012 www.converve.com | Networking at events software