WELCOME TO BRNO

List of participants

back to list
Company

NERKON s.r.o.

Street
Pompova 602/4
ZIP Code
617 00
City
Brno
Country
Czech Republic

Employees
10 - 19


Company Profile:
Washing lines, conveyor systems / Mycí linky, dopravníkové systémy

- We produce high-end, modern equipment, which provides our customers with efficient solutions for cleaning and degreasing in their companies.
- In addition to the Czech Republic we supply our equipment to markets all over the world.
- We have our own individual design, construction and development departments, which work in combination with our own production and sales departments. Thanks to these facilities we are able to supply high-quality equipment at reasonable prices.
- Our great advantage is our many years of know-how, obtained through the execution of challenging projects abroad in addition to those for the domestic market.
- We offer solutions for all kinds of needs, even for complex requirements for cleaning and degreasing.
- For solutions for the cleaning and degreasing of precision parts we cooperate with our partners, who have spent decades involved with demanding technologies for cleaning and degreasing and have vast experience in these areas.
-------------------------------------
- Vyrábíme špičková, moderní zařízení, která našim zákazníkům přináší efektivní řešení problematiky mytí a odmaštění v jejich společnostech.
- Mimo Českou republiku dodáváme naše zařízení i na trhy po celém světě.
- Máme vlastní projekci, konstrukci a vývoj, které navazují na vlastní výrobu a prodej. Díky těmto předpokladům dodáváme zařízení ve vysoké kvalitě a s příznivou cenou.
- Naší velkou výhodou je vlastní dlouholeté know-how, získané při vedení náročných projektů v zahraničí i na domácím trhu.
- Každému nabízíme řešení i ve složitých případech mytí a odmašťování.
- Problematiku mytí a odmaštění precizních dílů řešíme s našimi partnery, kteří se nejnáročnějším technologiím mytí a odmaštění věnují desítky let a mají v těchto oblastech obrovské zkušenosti.
Profiltitel

Cooperation in the field of production and supply of washing lines, conveyor systems / Spolupráce v oblasti výroby a dodávek mycích linek, dopravníkových systémů

What we offer:
- The production programme consists of continuous conveyor washing systems for food and non-food industries.
- In the area of the food industry our emphasis is placed on hygiene standards, in which we achieve outstanding results.
- In non-food industries we focus on the cleaning and degreasing of parts, containers, blister packs and pallets used in the automotive, electrical and mechanical engineering industries, and additionally in logistics and in washing depots specialising in washing services.
- Another part of our services consists of the transport and handling of equipment, which, in most cases, is directly connected to the washing systems.
- A complementary feature of our product range are gas grills, that we sell or lease for a variety of social events.
-------------------------------------
- Výrobní program společnosti NERKON se skládá z mycích linek pro potravinářství, strojírenství, logistiku a ostatní odvětví.
- V oblasti potravinářství klademe důraz na hygienické normy a dosahujeme vynikajících výsledků.
- V nepotravinářských oborech se zaměřujeme na mytí a odmaštění dílů, mytí přepravek, blistrů a palet, používaných v automobilovém, elektrotechnickém a strojírenském průmyslu, dále v logistice a mycích depech specializovaných na mytí ve mzdě.
- Další součástí výrobního programu je dopravní a manipulační technika, která ve spoustě případů přímo navazuje na mycí linky.

Collaboration sought:
  • Trade Intermediary (agent, representative, distributor)
  • Subcontracting
  • Manufacturing agreement
  • Technical co-operation


Responsible

Roman Havlík

Sales Manager / Obchodní manažer
back to list

Language

Participants

Location - Hall A2/005

picture_pavillion.jpg

                    logo_bvv(3).jpg

 

            
                         logo_EN_barevne(2).jpg   Logo-NET-EN(1).jpg                        logo_ce-en-pantone-hr.jpg                            mpo_en.jpg
© 2012 www.converve.com | Networking at events software