WELCOME TO BRNO

Seznam účastníků

Zpět na seznam
Společnost

FOUNDRY & MACHINING, s.r.o.

Ulice
Samostatnost 1181
PSČ
769 01
Město
Holešov
Stát
Czech Republic

Zaměstnanci
5-15


Profil společnosti:
Engineering production / Strojírenská výroba

Our company is located in Holesov (Zlin region, Czech Republic)
We produce production and provide service in industry branch.
We manufacture custom, i..e according to client specifications.
We focus mainly on castings, weldments, forgings including machining and assembly possible.
F & M focuses its products to customers operating in various manufacturing industries, especially in wood, paper, food, chemical, railway and automotive industries - both domestically and in foreign markets.
-------------------------------------
Naše společnost se nachází v Holešově.
Zabýváme se výrobou a poskytováním služeb v průmyslových oblastech.
Zaměřujeme se hlavně na oblast svařování, kování včetně obrábění.
F & M zaměřuje svoji produkci k zákazníkům působících v různých výrobních oblastech průmyslu jako je: dřevařský, papírenský, potravinářský, chemický, železniční a automobilový a to na domácím i zahraničním trhu.
Profiltitel

F&M – complex engineering production and supply / F&M - complexní strojírejnská výroba a dodávka

Co nabízíme:
We offer cooperation – custom manufacturing, mechanical machining, supplies of industry parts from iron and non-iron materials, agency cooperating.
Our semi-products or montage formations serve for fabricating in after made industry facilities or machines. We offer flexibility, production already from a few pieces.
-------------------------------------
Nabízíme spolupráci - zakázková výroba, mechanické opracování, dodávky průmyslových částí z železných i neželezných materiálů.
Naše polotovary slouží pro zhotovení průmyslových strojů. Nabízíme flexibilitu a výrobu již od několika kusů.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
We search for – final producers of technological facilities, machines and units or among supplies in industry branches like wood, paper, food, chemical, transmission etc. – for their work outsourcing, foreign companies for cooperation; for foreign markets agents possibly too.
-------------------------------------
Hledáme - konečné výrobce technologických zařízení, strojů a jednotek dodádajících v průmyslových oblastech jako je dřevo, papír, potraviny, chemie atd.

Hledaná spolupráce:
  • Trade Intermediary (agent, representative, distributor)
  • Subcontracting
  • Manufacturing agreement
  • Technical co-operation
  • Services


Zástupce

Dušan Zmožek

Sales representative
Zpět na seznam

Jazyk

Participants

© 2012 www.converve.com | Networking at events software