WELCOME TO BRNO

List of participants

back to list
Company

FOUNDRY & MACHINING, s.r.o.

Street
Samostatnost 1181
ZIP Code
769 01
City
Holešov
Country
Czech Republic

Employees
5-15


Company Profile:
Engineering production / Strojírenská výroba

Our company is located in Holesov (Zlin region, Czech Republic)
We produce production and provide service in industry branch.
We manufacture custom, i..e according to client specifications.
We focus mainly on castings, weldments, forgings including machining and assembly possible.
F & M focuses its products to customers operating in various manufacturing industries, especially in wood, paper, food, chemical, railway and automotive industries - both domestically and in foreign markets.
-------------------------------------
Naše společnost se nachází v Holešově.
Zabýváme se výrobou a poskytováním služeb v průmyslových oblastech.
Zaměřujeme se hlavně na oblast svařování, kování včetně obrábění.
F & M zaměřuje svoji produkci k zákazníkům působících v různých výrobních oblastech průmyslu jako je: dřevařský, papírenský, potravinářský, chemický, železniční a automobilový a to na domácím i zahraničním trhu.
Profiltitel

F&M – complex engineering production and supply / F&M - complexní strojírejnská výroba a dodávka

What we offer:
We offer cooperation – custom manufacturing, mechanical machining, supplies of industry parts from iron and non-iron materials, agency cooperating.
Our semi-products or montage formations serve for fabricating in after made industry facilities or machines. We offer flexibility, production already from a few pieces.
-------------------------------------
Nabízíme spolupráci - zakázková výroba, mechanické opracování, dodávky průmyslových částí z železných i neželezných materiálů.
Naše polotovary slouží pro zhotovení průmyslových strojů. Nabízíme flexibilitu a výrobu již od několika kusů.

What we are looking for:
We search for – final producers of technological facilities, machines and units or among supplies in industry branches like wood, paper, food, chemical, transmission etc. – for their work outsourcing, foreign companies for cooperation; for foreign markets agents possibly too.
-------------------------------------
Hledáme - konečné výrobce technologických zařízení, strojů a jednotek dodádajících v průmyslových oblastech jako je dřevo, papír, potraviny, chemie atd.

Collaboration sought:
  • Trade Intermediary (agent, representative, distributor)
  • Subcontracting
  • Manufacturing agreement
  • Technical co-operation
  • Services


Responsible

Dušan Zmožek

Sales representative
back to list

Language

Participants

Location - Hall A2/005

picture_pavillion.jpg

                    logo_bvv(3).jpg

 

            
                         logo_EN_barevne(2).jpg   Logo-NET-EN(1).jpg                        logo_ce-en-pantone-hr.jpg                            mpo_en.jpg
© 2012 www.converve.com | Networking at events software