WELCOME TO BRNO

List of participants

back to list
Company

P-D Refractories CZ a.s.

Street
Nádražní 218
ZIP Code
679 63
City
Velké Opatovice
Country
Czech Republic

Employees
631


Company Profile:
Forms production / Výroba forem

P-D Refractories CZ a.s. is one of the biggest producers and suppliers of refractory products and raw materials. We produce and supply complete or partial linings of the thermal aggregates, especially for coke ovens, blast furnaces, glass furnaces, electrolyzers for the primary production of alumina and others.
-------------------------------------
P-D Refractories CZ a.s. je jedním z největších výrobců a dodavatelů žárovzdorných výrobků a surovin. Společnost vyrábí a dodává materiál pro kompletní i částečné vyzdívky pro tepelná zařízení, především pro koksové pece, vysoké pece, sklářské pece, elektrolyzéry primární výroby hliníku a další.
Profiltitel

Production of mechanical metal and hand wood forms for ceramic materials / Výroba strojních kovových a ručních dřevěných forem na keramické materiály

What we offer:
1. Long term experiences in costruction, programming and production of mechanical pressing and hand wood forms for ceramic materials.
2. Metal forms and hand wood, construction, programming and metal-working
3. Forms are for pressing dinas and fireclay stones
4. Long term experiences and knowledge in the field of forms production, flexible delivery time, CNC machining etc.
-------------------------------------
1. Dlouhodobé zkušenosti v konstrukci, programování a výrobě strojních lisovacích a ručních dřevěných forem na keramické materiály.
2. Formy kovové a ruční dřevěné, konstrukci, programování a všeobecně kovoobrábění
3. Formy jsou určeny pro lisování dinasových a šamotových kamenů
4. Dlouhodobé zkušenosti a znalosti v oboru výroby forem pro keramické materiály, flexibilní dodací termíny dle potřeby, CNC obrábění, drátořez atd.

What we are looking for:
We prefer customers from ceramic field, there are chance for cooperation in the engineering industry.

Forms are for ceramic productions heat-resistant stones including production of metal parts, spares etc. for engineering industry.
-------------------------------------
Preferujeme zákazníky z keramického oboru, je i možnost navázat spolupráci ve strojírenském průmyslu

Formy jsou určeny pro keramickou výrobu žáruvzdorných kamenů včetně výroby kovových dílců, náhradních dílů, atd. pro strojírenský průmysl.

Collaboration sought:
  • Manufacturing agreement


Responsible

Petr Hovorka

Karel Letý

back to list

Language

Participants

Location - Hall A2/005

picture_pavillion.jpg

                    logo_bvv(3).jpg

 

            
                         logo_EN_barevne(2).jpg   Logo-NET-EN(1).jpg                        logo_ce-en-pantone-hr.jpg                            mpo_en.jpg
© 2012 www.converve.com | Networking at events software