WELCOME TO BRNO

List of participants

back to list
Company

Strojírny Třinec,a.s.

Street
Průmyslová 1038
ZIP Code
739 65
City
Třinec
Country
Czech Republic

Employees
930


Company Profile:
Engineering production / Strojírenská výroba

Custom manufacture of engineering products such as technological units, weldments incl. machining, smith forgings, metallurgical rolls, parts for railway superstructure (base plates, fish-plates and clips). Development and design of engineering devices.
-------------------------------------
Zakázková výroba strojírenských výrobků jako jsou technologické celky, svařence vč. opracování, volně kované výkovky, hutní válce, komponenty železničního svršku- podkladnice, spojky, svěrky, vývoj a konstrukce strojních zařízení.
Profiltitel

Engineering / Strojírenství

What we offer:
Production: technological units ( eg. for metallurgy, coke and tube plant, steel structures and weldments incl. machining by CNC machines, single-purpose machines ( robots, manipulators, saws and grinding machines for refractory material), pressure tanks, smith forgings, metallurgical rolls,railway components - base plates, fish-plates and clips,
Services: Development and design of engineering devices.
-------------------------------------
Výroba: technologické celky, (např. pro hutnictví, koksovny, trubkárny), ocelové konstrukce a svařence vč. opracování na CNC strojích, jednoúčelová strojí zařízení ( roboty, hutní manipulátory, pily a brusky pro žáropevný materiál), tlakové nádoby, volně kované výkovky,hutní válce, komponenty železničního svršku - podkladnice, spojky,svěrky.
Služby: vývoj a konstrukční práce.

What we are looking for:
Companies:
- which providing engineering units in
cooperation,
- looking for custom manufacturing incl.
solution design,
- looking for the free capacity on machining
by CNC machines.
-------------------------------------
Společnosti, které:
- zajišťují strojírenské celky - výrobky v
kooperaci,
- hledají zakázkovou výrobu vč. návrhu řešení,
- hledají volné kapacity na obrábění na CNC
strojích.

Collaboration sought:
  • Subcontracting
  • Manufacturing agreement
  • Research co-operation
  • Services


Responsible

Ivana Žižková

marketing

Martin Bažanovský

marketing
back to list

Language

Participants

Location - Hall A2/005

picture_pavillion.jpg

                    logo_bvv(3).jpg

 

            
                         logo_EN_barevne(2).jpg   Logo-NET-EN(1).jpg                        logo_ce-en-pantone-hr.jpg                            mpo_en.jpg
© 2012 www.converve.com | Networking at events software