WELCOME TO BRNO

List of participants

back to list
Company

ALFADECK s.r.o.

Street
Klíčova 1261/2d
ZIP Code
618 00
City
Brno
Country
Czech Republic

Employees
1 - 5


Company Profile:
Services / Služby

A company offering services in fields:
Language Services
Education
Subsidy Consulting
Activity Service
-------------------
Společnost nabízející služby v těchto oblastech:
Jazykové služby
Vzdělávání
Dotační poradenství
Aktivity servis
Profiltitel

Language service - Education - Grants / Jazykový servis - Vzdělávání - Dotace

What we offer:
Language Services – Translation, Interpreting, Language Courses and Czech for Foreigners

Education – Corporate and Individual, Development and Assessment Programmes

Subsidy Consulting – Administrative Support and Management of Non-investment Projects

Activity Service – Corporate Activities and Events, Motivational and Adaptation Events, Teambuilding
-------------------------------------
Jazykové služby – překlady, tlumočení, výuka cizích jazyků a češtiny pro cizince

Vzdělávání – firemní i individuální, rozvojové a hodnotící programy

Dotační poradenství - administrativní podpora a management neinvestičních projektů

Aktivity servis – firemní akce a eventy, motivační a adaptační akce, teambuilding

What we are looking for:
Services
-------------------------------------
Služby

Collaboration sought:
  • Services


Responsible

Zita Klečková

back to list

Language

Participants

Location - Hall A2/005

picture_pavillion.jpg

                    logo_bvv(3).jpg

 

            
                         logo_EN_barevne(2).jpg   Logo-NET-EN(1).jpg                        logo_ce-en-pantone-hr.jpg                            mpo_en.jpg
© 2012 www.converve.com | Networking at events software