WELCOME TO BRNO

List of participants

back to list
Company

Ing. Jaromír Dvořák

Street
Fleischnerova 18
ZIP Code
635 00
City
Brno
Country
Czech Republic


Company Profile:
Financial and economic consultancy / Finanční a ekonomické poradenství

Financial and economic consultancy: Analysis of a company's financial situation, financial plans and budgets, analysis of the economic benefit of investment, financing of business plans and projects.
-------------------------------------
Finanční a ekonomické poradenství: Analýzy finanční situace firmy, finanční plány a rozpočty, analýzy ekonomické výhodnosti investic a financování podnikatelských záměrů a projektů.
Profiltitel

Financial and economic consultancy / Finanční a ekonomické poradenství

What we offer:
I offer:
• Financial and cost analysis of economic activites, comparison of the results to average values in the field and/or competitors
• Consultations on creations and control of financial plans and budgets
• Analysis of effectivity of investment projects not only ex post, but also ex ante
• Consultations in the decision-making process selecting the most appropriate way of financing and comparing offers of various financial institutions
• Support to enterprises interested in finding out financial situation of their clients and suppliers
-----------------------------------
Nabízím:
• Finanční a nákladové analýzy hospodaření, jejichž součástí je porovnání výsledků s průměrnými hodnotami za příslušné odvětví, případně s konkurencí
• Konzultace při tvorbě a kontrole finančních plánů a rozpočtů
• Analýzu efektivnosti investičních projektů nejen ex post, ale především ex ante
• Konzultace při rozhodování o způsobech financování záměrů a projektů včetně předložení indikativních nabídek od financujících subjektů
• Podporu podnikům, které mají zájem na poznání ekonomické situace svých zákazníků a dodavatelů

What we are looking for:
Demanded:
Cooperation with accountancy companies, consultancy agencies as well as financial institutions.
----------------------------------
Poptávám:
Spolupráci s účetními firmami, poradenskými agenturami a finančními institucemi.

Collaboration sought:
  • Services


Responsible

Jaromír Dvořák


back to list

Language

Participants

Location - Hall A2/005

picture_pavillion.jpg

                    logo_bvv(3).jpg

 

            
                         logo_EN_barevne(2).jpg   Logo-NET-EN(1).jpg                        logo_ce-en-pantone-hr.jpg                            mpo_en.jpg
© 2012 www.converve.com | Networking at events software