WELCOME TO BRNO

List of participants

back to list
Company

Faculty of Mechanical Engineering, Brno University of Technology / Fakulta strojního inženýrství

Street
Technická 2896/2
ZIP Code
616 69
City
Brno
Country
Czech Republic

Employees
250 or more


Company Profile:
Tertiary-level education, research and development / Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

The priority of the faculty is to ensure education in the branches of mechanical engineering, where FME closely cooperates with other BUT faculties, as well as faculties of Masaryk University in Brno. Besides traditional engineering and technological branches, intensive progress has been made in applied sciences and interdisciplinary studies - material, mathematical, process and physical engineering, mechatronics, industrial design, etc. Some traditional branches of mechanical engineering have significantly changed recently as well.
-------------------------------------
Základním cílem fakulty je vzdělávání ve strojírenských oborech, kde FSI úzce spolupracuje i s jinými fakultami nejen v rámci VUT, ale také Masarykovy univerzity. Vedle tradičních konstrukčních a technologických oborů se výrazně rozvíjejí aplikované vědy a oblasti mezioborového charakteru a některé tradiční strojírenské obory se během krátké doby výrazně změnily.
Profiltitel

Piston pump, diaphragm pump, plunger pump - utility models / Pístové čerpadlo, membránové čerpadlo, plunžrové čerpadlo - užitné vzory

What we offer:
Utility models:

- Piston pump, especially the blood pump
- Diaphragm pump, especially the blood pump
- Plunger pump, especially for large axial forces
-------------------------------------
Užitné vzory:

- Pístové čerpadlo, zejména čerpadlo na krev
- Membránové čerpadlo, zejména čerpadlo na krev
- Plunžrové čerpadlo, zejména pro přenos velkých axiálních sil

What we are looking for:
We are looking for industrial and research cooperation.
-------------------------------------
Hledáme průmyslovou a výzkumnou spolupráci.

Collaboration sought:
 • Technical co-operation
 • Research co-operation


Responsible

Martin Hudec

adademický pracovník

Profiltitel

All-directional undercarriage with ball elements / Všesměrový podvozek s kuličkovými elementy

What we offer:
All-directional undercarriage was designed in research of new kinds of undercarriages for mobile robots.
Advantage of designed construction is easy produciton and easier driving compared to classic undercarriages.
Undercarriage is suitable for mobile robotic system and also for other mobile equipments.
-------------------------------------
Všesměrový podvozek byl navržen v ramci vývoje nových druhů podvozků pro mobilni roboty. Výhodou navržené konstrukce je snadná výroba a jednodušší řízení ve srovnání s klasickými všesměrovými podvozky, které používají všesměrová kola. Umožňuje realizaci i velmi složitých trajektorií (i lomených). Podvozek je vhodný nejen pro mobilní robotické systémy, ale i pro jiná mobilní zařízení, kde se vyžaduje pohyb po složité dráze.

What we are looking for:
We are interesting in cooperation with Czech company for development and production prototype. This prototype will be testing and these tests shoud verify quality of new construction and prepare desing for construction changes.
-------------------------------------
Máme zájem o spolupráci s českou firmou, se kterou bychom vyvinuli a vyrobili funkční prototyp, který by byl podroben prototypovým zkouškám. Ty by měly jednak ověřit vlastnosti nové konstrukce a připravit návrhy pro případné konstrukční změny. Dalším krokem by pak mohlo být přizpůsobení a návržení podvozku pro určitý konkrétní případ použití.

Collaboration sought:
 • Manufacturing agreement
 • Technical co-operation
 • Research co-operation
 • Investment, financing


Responsible

Branislav Lacko

docent

Profiltitel

Solar absorber with structure surface / Solární absorbér se strukturovaným povrchem

What we offer:
Solární absorbér se strukturovaným povrchem byl navržen s cílem zvýšení účinnosti deskového solárního absorbéru a snížením jeho citlivosti na směrovost ozáření. Princip je založen na absorpci slunečního sluneční záření pomocí vícenásobného odrazu ve struktuře jehlancových dutin. Tyto jsou vytvořeny v povrchu solárního deskového absorbéru.

What we are looking for:
Máme zájem o spolupráci s firmou, se kterou bychom navrhli a vyvinuli technologii sériové výroby velkoplošných panelů.

Collaboration sought:
 • Manufacturing agreement
 • Technical co-operation
 • Research co-operation
 • Investment, financing


Responsible

Libor Mrňa

odborný asistent

Profiltitel

Knee implant

What we offer:
A new origin product for knee implants, protected by Czech Pattern (international patent panding).

What we are looking for:
Production organization with a link to surgery and orthapedics in EU.

Collaboration sought:
 • Trade Intermediary (agent, representative, distributor)
 • Technical co-operation
 • Investment, financing


Responsible

Miroslav Píška

Director IMT FME BUT

back to list

Language

Participants

Location - Hall A2/005

picture_pavillion.jpg

                    logo_bvv(3).jpg

 

            
                         logo_EN_barevne(2).jpg   Logo-NET-EN(1).jpg                        logo_ce-en-pantone-hr.jpg                            mpo_en.jpg
© 2012 www.converve.com | Networking at events software