WELCOME TO BRNO

List of participants

back to list
Company

Teplárny Brno, a.s.

Street
Okružní 25
ZIP Code
638 00
City
Brno
Country
Czech Republic

Employees
400


Company Profile:
Heat and electric power production, distribution and sale / Výroba tepla a elektrické energie, jejich rozvod a prodej

History of heat energy in Brno was written by Ing. Vladimír List, head engineer Křižík company, professor in VUT Brno. Plant (produced combine heat and electric) 4. december 1930 distributed to 8 textil plant by new steam pipes 5,6km long.
Teplárny Brno today cares about supply distribution energy to district in Brno.
-------------------------------------
Historii brněnského teplárenství začal psát bývalý šéfkonstruktér Křižíkova podniku Ing. Vladimír List, který působil jako profesor elektrotechnické fakulty na Vysokém učení technickém v Brně a který jako první stál u zrodu myšlenky zbudovat v Brně kombinovanou výrobu tepla a elektřiny. Dne 4. prosince 1930 již zásobovala párou 8 textilních továren nově zbudovaným parním potrubím o délce 5,6 km. Prvotní záměr se stal skutečností. Brněnská metropole se mohla pochlubit první teplárnou svého druhu v tehdejším Československu, se schopností využít až 80 % energie uvolněné při spalování vstupního paliva. Postupně byla pára, později také horká voda, přivedena do řady městských částí, o jejichž zásobování se dnes Teplárny Brno starají.
Profiltitel

Products, services / Produkty, služby

What we offer:
Teplárny Brno supplies heat energy circa 92 000 households and companies. This heat energy is produced in 4 heat unit.
Company produces heat and electricity together in one technological proces. Electric energy is enough for 100 000 households.
Above that, we provide following services: non-stop emergency service, financial services for building or reconstruction heat exchanger, buildign distribution lines including documentation, repairs, assembly etc.
-------------------------------------
Teplárny Brno dodávají teplo přibližně 92 tisícům domácností a společností, které je vyráběno ve čtyřech teplárenských zdrojích soustavy zásobování tepelnou energií.
Teplárny Brno vyrábí teplo a elektřinu současně v jednom technologickém procesu. Elektrická energie, kterou Teplárny Brno dodávají do distribuční soustavy, by ve formě silové elektřiny pokryla spotřebu více než 100 tisíc domácností.
Mimo jiné našim zákazníkům poskytujeme následující služby: havarijní a poruchovou službu (24 hodin denně), finanční služby pro výstavbu nebo rekonstrukci výměníkových stanic, provozování tepelných hospodářství, výstavbu rozvodných sítí včetně projektové dokumentace, opravy a montáž atd.

What we are looking for:
We are looking for new technologies for heat energy, production of heat, electricity, technologies for production of heat and renewable sources, technologies for distribution heat.
-------------------------------------
Hledáme nové technologie pro teplárenství, výrobu tepla, elektřiny, technologie pro výrobu tepla a elektřiny z obnovitelných zdrojů, technologie pro distribuci tepla.

Collaboration sought:
  • Subcontracting
  • Technical co-operation


Responsible

Martin Šroubek

ved. technického odboru
back to list

Language

Participants

Location - Hall A2/005

picture_pavillion.jpg

                    logo_bvv(3).jpg

 

            
                         logo_EN_barevne(2).jpg   Logo-NET-EN(1).jpg                        logo_ce-en-pantone-hr.jpg                            mpo_en.jpg
© 2012 www.converve.com | Networking at events software