WELCOME TO BRNO

Seznam účastníků

Zpět na seznam
Společnost

Teplárny Brno, a.s.

Ulice
Okružní 25
PSČ
638 00
Město
Brno
Stát
Czech Republic

Zaměstnanci
400


Profil společnosti:
Heat and electric power production, distribution and sale / Výroba tepla a elektrické energie, jejich rozvod a prodej

History of heat energy in Brno was written by Ing. Vladimír List, head engineer Křižík company, professor in VUT Brno. Plant (produced combine heat and electric) 4. december 1930 distributed to 8 textil plant by new steam pipes 5,6km long.
Teplárny Brno today cares about supply distribution energy to district in Brno.
-------------------------------------
Historii brněnského teplárenství začal psát bývalý šéfkonstruktér Křižíkova podniku Ing. Vladimír List, který působil jako profesor elektrotechnické fakulty na Vysokém učení technickém v Brně a který jako první stál u zrodu myšlenky zbudovat v Brně kombinovanou výrobu tepla a elektřiny. Dne 4. prosince 1930 již zásobovala párou 8 textilních továren nově zbudovaným parním potrubím o délce 5,6 km. Prvotní záměr se stal skutečností. Brněnská metropole se mohla pochlubit první teplárnou svého druhu v tehdejším Československu, se schopností využít až 80 % energie uvolněné při spalování vstupního paliva. Postupně byla pára, později také horká voda, přivedena do řady městských částí, o jejichž zásobování se dnes Teplárny Brno starají.
Profiltitel

Products, services / Produkty, služby

Co nabízíme:
Teplárny Brno supplies heat energy circa 92 000 households and companies. This heat energy is produced in 4 heat unit.
Company produces heat and electricity together in one technological proces. Electric energy is enough for 100 000 households.
Above that, we provide following services: non-stop emergency service, financial services for building or reconstruction heat exchanger, buildign distribution lines including documentation, repairs, assembly etc.
-------------------------------------
Teplárny Brno dodávají teplo přibližně 92 tisícům domácností a společností, které je vyráběno ve čtyřech teplárenských zdrojích soustavy zásobování tepelnou energií.
Teplárny Brno vyrábí teplo a elektřinu současně v jednom technologickém procesu. Elektrická energie, kterou Teplárny Brno dodávají do distribuční soustavy, by ve formě silové elektřiny pokryla spotřebu více než 100 tisíc domácností.
Mimo jiné našim zákazníkům poskytujeme následující služby: havarijní a poruchovou službu (24 hodin denně), finanční služby pro výstavbu nebo rekonstrukci výměníkových stanic, provozování tepelných hospodářství, výstavbu rozvodných sítí včetně projektové dokumentace, opravy a montáž atd.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
We are looking for new technologies for heat energy, production of heat, electricity, technologies for production of heat and renewable sources, technologies for distribution heat.
-------------------------------------
Hledáme nové technologie pro teplárenství, výrobu tepla, elektřiny, technologie pro výrobu tepla a elektřiny z obnovitelných zdrojů, technologie pro distribuci tepla.

Hledaná spolupráce:
  • Subcontracting
  • Technical co-operation


Zástupce

Martin Šroubek

ved. technického odboru
Zpět na seznam

Jazyk

Participants

© 2012 www.converve.com | Networking at events software