WELCOME TO BRNO

List of participants

back to list
Company

Strojstav CM, s.r.o.

Street
Trenčianska 28
ZIP Code
915 01
City
Nové Mesto nad Váhom
Country
Slovakia

Employees
60


Company Profile:
Engineering production / Strojírenská výroba

Production and assembly building and other machinery tools.
Working complex buseiness-technical services for machines from own production, production of machines for economic sectors, lifting machines and handling machine. Production of metal constructions, develop in engineering, mediation activities.
-------------------------------------
Výroba a montáž stavebních a jiných strojních zařízení.
Vykonávání komplexních obchodně-technických služeb na stroje z vlastní produkce, výroba strojů pro hospodářská odvětví, zdvihacích zařízení a manipulačních zařízení. Výroba kovových konstrukcí, vývoj v oblasti strojírenství, zprostředkovatelská činnost.
Profiltitel

Production of building and metallurgical machines, customery engineering production / Výroba stavebních a hutnických strojů, zakázková strojírenská výroba

What we offer:
Production and assembly building and other machinery tools.
Working complex buseiness-technical services for machines from own production, production of machines for economic sectors, lifting machines and handling machine. Production of metal constructions, develop in engineering, mediation activities.
-------------------------------------
Výroba a montáž stavebních a jiných strojních zařízení.
Vykonávání komplexních obchodně-technických služeb na stroje z vlastní produkce, výroba strojů pro hospodářská odvětví, zdvihacích zařízení a manipulačních zařízení. Výroba kovových konstrukcí, vývoj v oblasti strojírenství, zprostředkovatelská činnost.

What we are looking for:
We are looking for sale building and metallurgical machines. Target group customers: building companies, iron and steel works, mix producers.
-------------------------------------
Hledáme odbyt stavebních a hutnických strojů. Cílová skupina zákazníků: stavební firmy, hutě, výrobce směsí.

Collaboration sought:
  • Trade Intermediary (agent, representative, distributor)
  • Subcontracting


Responsible

Miroslav Bruško

obchodný manažér
back to list

Language

Participants

Location - Hall A2/005

picture_pavillion.jpg

                    logo_bvv(3).jpg

 

            
                         logo_EN_barevne(2).jpg   Logo-NET-EN(1).jpg                        logo_ce-en-pantone-hr.jpg                            mpo_en.jpg
© 2012 www.converve.com | Networking at events software