WELCOME TO BRNO

List of participants

back to list
Company

Handwerk International Baden-Württemberg

Street
Heilbronner Str. 43
ZIP Code
70191
City
Stuttgart
Country
Germany

Employees
120


Company Profile:
SME consultancy / Poradenství pro malé a střední podniky

Handwerk International Baden-Württemberg supports small and medium-sized companies, mainly from the handicraft-sector in Baden-Württemberg, in all topics related to internationalisation.
-------------------------------------
Handwerk International Baden-Württemberg podporuje malé a střední podniky především ze sektoru řemesel v oblasti Baden-Württemberg, ve všech tématech souvisejících s internacionalizací.
Profiltitel

Consultancy services on topics related to the internationalisation of SMEs / Poradenský servis na téma související s internacionalizací pro malé a střední podnikatele

What we offer:
- information on cross-border-services in Europe and abroad
- information on export-related-topics
- organisation of seminars, workshops, business missions, matchmaking events and other events
- etc.
-------------------------------------
- informace o přeshraničních službách v Evropě a zahraničí
- informace o exportu
- organizace seminářů, workshopů, obchodních misí, matchmaking událostí a dalších událostí
- atd.

What we are looking for:
We are looking for companies who
- are interested in international cooperations
- want to make business in foreign countries and need assistance or information
- are already working in other countries and need further information
-------------------------------------
Hledáme společnosti které:
-se zajímají o mezinárodní spolupráci
-chtějí obchodovat s cizími zeměmi a potřebují asistenci nebo informace
-již pracují v dalších zemích a potřebují další informace

Collaboration sought:
  • Services


Responsible

Carmen Coupé

Project Manager/Consultant

back to list

Language

Participants

Location - Hall A2/005

picture_pavillion.jpg

                    logo_bvv(3).jpg

 

            
                         logo_EN_barevne(2).jpg   Logo-NET-EN(1).jpg                        logo_ce-en-pantone-hr.jpg                            mpo_en.jpg
© 2012 www.converve.com | Networking at events software