WELCOME TO BRNO

List of participants

back to list
Company

H.BLOCH a.s.

Street
Videnska 232/116B
ZIP Code
61900
City
Brno
Country
Czech Republic

Employees
14


Company Profile:
Oils, lubricants and service / Oleje, maziva a servis maziv

1. Brno, South Moravian Region, Czech Republic
2. Trade, services for industry, consulting
3. Motto "We will arrive free but never in vain".
H. BLOCH is supplier high quality lubricants and now distributes about 2000 kinds of lubricating oils and fats. Production program emphasizes on safety, reduce emission and reduction of waste production.
Research and development of high quality lubricants doesn't stop before gates of space research. To more complicated and challenging is this technic - higher requirements on lubricant instruments.
Supply system is based on the quality.
-------------------------------------
1. Brno, Jižní Morava, CR
2. Obchod, služby pro průmysl, poradenství
3. Slogan "Přijdeme zadarmo, ale nikdy nadarmo" je spolu se soustavnou péčí o vysokou kvalitu všech výrobků základem marketingové filozofie společnosti H.BLOCH a.s.
Profiltitel

H. BLOCH a.s. strategy partner for distribution and oil service / H.BLOCH a.s. Strategický partner distribuce a servisu olejů

What we offer:
1. Oils and lubricants, oil service for industrial companies
2. Oils and lubricants the world's leadings manufacturer's: ESSO, Mobil, STATOIL, ROCOL, LUBRILOG, WISURA and other requirements of customers.
3. Precision delivery and technical support
4. Potential benefits include: Reduce unplaned loss of production, Increase production of acceptable parts, Fast identification and removal of error, Reduce maintenance cost, more effective maintenance management, Reduce consumption of oil, Safety and better environment, Reduce risk of repeating the mistakes, High level of training
-------------------------------------
1. Oleje a maziva, servis olejů pro průmyslové podniky
2. Oleje a maziva předních světových výrobců: ESSO, Mobil, STATOIL, ROCOL, LUBRILOG, WISURA a další dle požadavku zákazníka,
3. Dodávky na míru, technickou podporu a provozní servis olejů ( sestavení mazacích plánů, rozbory olejů, filtrace, odstranění vody z oleje)
4. Potenciální výhody zahrnují: Snížení neplánovaných výpadků výroby, zvýšená produkce přijatelných dílů, nejkratší cestu k určení a odstranění příčiny poruchy, nižší náklady na údržbu, zlepšení provozu a prodloužení životnosti zařízení, snížení náročnosti olejových systémů na náhradní díly, efektivnější řízení údržby, snížená spotřeba oleje, bezpečnost a zlepšování životního prostředí, snížení rizika opakování chyb, vyšší úroveň školení pro provozní personál.

Collaboration sought:
  • Trade Intermediary (agent, representative, distributor)
  • Subcontracting
  • Manufacturing agreement
  • Technical co-operation
  • Investment, financing
  • Services


Responsible

Vladimír Jadrníček

CEO
back to list

Language

Participants

Location - Hall A2/005

picture_pavillion.jpg

                    logo_bvv(3).jpg

 

            
                         logo_EN_barevne(2).jpg   Logo-NET-EN(1).jpg                        logo_ce-en-pantone-hr.jpg                            mpo_en.jpg
© 2012 www.converve.com | Networking at events software