WELCOME TO BRNO

List of participants

back to list
Company

VA TECH WABAG Brno spol. s r.o.

Street
Železná 492/16
ZIP Code
619 00
City
Brno
Country
Czech Republic

Employees
26-50


Company Profile:
Complex service of technological units / Komplexní zajištění technologických celků

The company VA TECH WABAG Brno spol. s.r.o. was founded in 1994 as a sister company of Wabag Wassertechnische Anlagen GmbH &Co. KG, Kulmbach, Germany, which constituted a major European manufacturer of water treatment technological equipment including drinking water treatment, industrial wastewater treatment, cleaning of swimming pool water and waste water treatment. In the water service sector the company is able to offer a wide variety of processes in compliance with the strictest European standards.
-------------------------------------
Společnost VA TECH WABAG Brno spol. s r. o. byla založena v r. 1994 jako dceřiná společnost Wabag Wassertechnische Anlagen GmbH & Co. KG, Kulmbach, Německo, která v rámci Evropy představovala významného výrobce technologií úprav vod od pitných přes provozní a bazénové až po čištění odpadních vod. V oblasti vodohospodářské je schopna řešit širokou škálu postupů, při dodržení nejpřísnějších evropských měřítek a norem.
Profiltitel

Offer of Complex Service of Technological Units / Nabídka koplexního zajištění technologických celků

What we offer:
We offer technological designs, studies and technical assistance, design work, turn-key solutions, guarantee and post-guarantee service, financing, facility operation and management. We specialize in water pre-treatment, ion-exchange technology, membrane separation, filter processes, sewage treatment plants, filter plants, neutralisation stations, cooling water treatment, thermal water treatment, sludge decantation.
-------------------------------------
Nabízíme technologické návrhy, studie a technické pomoci, projektování, dodávky zařízení na klíč, záruční a pozáruční servis, financování, provozování zařízení. Specializuje se na předúpravu vody, ionexové technologie, membránové separace, filtrační postupy, čistírny odpadních vod, úpravu pitné vody, neutralizační stanice, úpravu chladící vody, tepelné úpravy vody, odvodňovaní kalu.

What we are looking for:
We are looking for companies interested in technologies of environmnet protection and elimination of ecological burdens.
-------------------------------------
Hledáme společnosti se zájem o technologie ochrany životního prostředí a odstraňování ekologických škod.

Collaboration sought:
  • Services


Responsible

Lubomír Němec

CEO managing director / jednatel

Stanislav Vybíhal

Sales Director / obchodní ředitel
back to list

Language

Participants

Location - Hall A2/005

picture_pavillion.jpg

                    logo_bvv(3).jpg

 

            
                         logo_EN_barevne(2).jpg   Logo-NET-EN(1).jpg                        logo_ce-en-pantone-hr.jpg                            mpo_en.jpg
© 2012 www.converve.com | Networking at events software