WELCOME TO BRNO

Seznam účastníků

Zpět na seznam
Společnost

VA TECH WABAG Brno spol. s r.o.

Ulice
Železná 492/16
PSČ
619 00
Město
Brno
Stát
Czech Republic

Zaměstnanci
26-50


Profil společnosti:
Complex service of technological units / Komplexní zajištění technologických celků

The company VA TECH WABAG Brno spol. s.r.o. was founded in 1994 as a sister company of Wabag Wassertechnische Anlagen GmbH &Co. KG, Kulmbach, Germany, which constituted a major European manufacturer of water treatment technological equipment including drinking water treatment, industrial wastewater treatment, cleaning of swimming pool water and waste water treatment. In the water service sector the company is able to offer a wide variety of processes in compliance with the strictest European standards.
-------------------------------------
Společnost VA TECH WABAG Brno spol. s r. o. byla založena v r. 1994 jako dceřiná společnost Wabag Wassertechnische Anlagen GmbH & Co. KG, Kulmbach, Německo, která v rámci Evropy představovala významného výrobce technologií úprav vod od pitných přes provozní a bazénové až po čištění odpadních vod. V oblasti vodohospodářské je schopna řešit širokou škálu postupů, při dodržení nejpřísnějších evropských měřítek a norem.
Profiltitel

Offer of Complex Service of Technological Units / Nabídka koplexního zajištění technologických celků

Co nabízíme:
We offer technological designs, studies and technical assistance, design work, turn-key solutions, guarantee and post-guarantee service, financing, facility operation and management. We specialize in water pre-treatment, ion-exchange technology, membrane separation, filter processes, sewage treatment plants, filter plants, neutralisation stations, cooling water treatment, thermal water treatment, sludge decantation.
-------------------------------------
Nabízíme technologické návrhy, studie a technické pomoci, projektování, dodávky zařízení na klíč, záruční a pozáruční servis, financování, provozování zařízení. Specializuje se na předúpravu vody, ionexové technologie, membránové separace, filtrační postupy, čistírny odpadních vod, úpravu pitné vody, neutralizační stanice, úpravu chladící vody, tepelné úpravy vody, odvodňovaní kalu.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
We are looking for companies interested in technologies of environmnet protection and elimination of ecological burdens.
-------------------------------------
Hledáme společnosti se zájem o technologie ochrany životního prostředí a odstraňování ekologických škod.

Hledaná spolupráce:
  • Services


Zástupce

Lubomír Němec

CEO managing director / jednatel

Stanislav Vybíhal

Sales Director / obchodní ředitel
Zpět na seznam

Jazyk

Participants

© 2012 www.converve.com | Networking at events software