WELCOME TO BRNO

List of participants

back to list
Company

Chmellar s.r.o.

Street
Veveří 3163/111
ZIP Code
61600
City
Brno
Country
Czech Republic

Employees
3


Company Profile:
East European and Central Asian markets entry assistance / Pomoc při vstupu na nové trhy východní Evropy a střední Asie

Chmellar s.r.o. is a consulting company aspiration of which is to ease to its clients their entries into new East European and Central Asian markets and/or assist them in expanding & improving their commercial activities there.
-------------------------------------
Chmellar s.r.o. je poradenská společnost, jejímž cílem je pomoc společnosti při vstupu na nové trhy východní Evropy a střední Asie a/nebo při rozšíření a zdokonalení jejich obchodních aktivit na těchto trzích.
Profiltitel

East Europe and Central Asia market entry assistance / Pomoc při vstupu na nové trhy východní Evropy a střední Asie

What we offer:
We offer:
» market analysis,
» business plan,
» identification of new business partners,
» outsource selling,
» temporary management of business activities
-------------------------------------
Nabízíme:
» průzkum trhu,
» business plán,
» vyhledání obchodních partnerů,
» prodej v zastoupení,
» dočasné vedení obchodních aktivit

What we are looking for:
We are looking for companies that are considering entry into new East European and Central Asian markets and/or wish to improve or expand their business activities there.
-------------------------------------
Hledáme společnosti, které zvažují vstup na nové trhy východní Evropy a střední Asie, a/nebo které chtějí zlepšit a rozšířit své podnikatelské aktivity na těchto trzích.

Collaboration sought:
  • Services


Responsible

Petr Chmelař

jednatel
back to list

Language

Participants

Location - Hall A2/005

picture_pavillion.jpg

                    logo_bvv(3).jpg

 

            
                         logo_EN_barevne(2).jpg   Logo-NET-EN(1).jpg                        logo_ce-en-pantone-hr.jpg                            mpo_en.jpg
© 2012 www.converve.com | Networking at events software