WELCOME TO BRNO

List of participants

back to list
Company

ROmiLL,spol. s r.o.

Street
Tkalcovská 14
ZIP Code
60200
City
Brno
Country
Czech Republic

Employees
80


Company Profile:
Industrial Microwave / Mikrovlnná technologie v průmyslu

ROmiLL is a leading provider of microwave technologies for various industries, with its own research and development capability as well as ample manufacturing capacity in three locations. Our expertise and experience includes microwave applications for food and agriculture, rubber and ceramics, building materials, chemical industry, and more.
--------------------------------------
Společnost ROmiLL je předním dodavatelem mikrovlnných technologií pro různá průmylová odvětví. Společnost dispojuje vlastními výzkumnými a vývojovými kapacitami. Naše odbornost a zkušenosti zahrnují aplikaci mikrovlnných technologií do potravinářství, zemědělství, gumárenství, keramiky, stavebních materiálů, chemického průmyslu a dalších.
Profiltitel

Industrial Microwave / Mikrovlnná technologie v průmyslu

What we offer:
ROmiLL offers microwave technologies for various industries, its own research and development capability as well as ample manufacturing capacity. Our expertise and experience includes microwave applications for food and agriculture (hygienization of food products, sterilization, pasteurization, enzymatic inactivation, effective thermo-sensitive drying, thermal processing, thawing, tempering, and more), rubber and ceramics (vulcanization, pre-heating, drying of ceramics, sintering), building materials, chemical industry (drying of chemicals), and more.
-------------------------------------
ROmiLL nabízí mikrovlnné technologie do různých odvětví průmyslu, disponuje vlastními výzkumnými a vývojovými kapacitami a velkou výrobní kapacitou. Naše odbornost a zkušenosti zahrnují aplikaci mikrovlnných technologií do zemědělství (hygienizace potravinářských výrobků, sterilizace, pasterizace, enzymatická deaktivace, efektivní sušení, tepelné zpracování, rozmrazování, temperování a další), gumárenství a keramika (vulkanizace, předehřev, sušení keramiky, slinování), stavební hmoty, chemický průmysl (sušení chemikálií) a další.

What we are looking for:
-We are looking for Customers in the food, rubber, ceramics, or other industries, with a basic understanding of what the advantages of microwave processing are (quality, time, efficiency); possible target customers include meat (fish, poultry) processing plants, milk/cheese processing plants, ready-to-eat packaged food producers, sanitary or special ceramics manufacturers, manufacturers in rubber and plastics industries.
-We are looking for companies established as suppliers of advanced technological solutions for various industries and markets, interested to integrate our microwave technologies in their solution as a subcontract.
-We are also looking for individuals or companies with proven experience and contacts in one of our target industries to act as our sales representatives.
-------------------------------------
-Hledáme zákazníky z potravinářského, gumárenského, keramického a dalších průmyslů, kteří chápou základní výhody aplikace mikrovlnné technologie; cíloví zákazníci mohou pocházet z potravinářství, výrobci sanitární nebo speciální keramiky, výrobci v gumárenství a průmyslu plastických hmot.
-Hledáme společnosti, které jsou dodavateli technologických řešení s vysokou přidanou hodnotou do různých průmyslových odvětví.
-Hledáme rovněž osoby i společnosti s prokázanými zkušenostmi a kontakty na některý z našich cílových trhů.

Collaboration sought:
  • Trade Intermediary (agent, representative, distributor)
  • Subcontracting
  • Manufacturing agreement
  • Technical co-operation
  • Research co-operation
  • Services


Responsible

Robert Komanec

Director, microwave technologies
back to list

Language

Participants

Location - Hall A2/005

picture_pavillion.jpg

                    logo_bvv(3).jpg

 

            
                         logo_EN_barevne(2).jpg   Logo-NET-EN(1).jpg                        logo_ce-en-pantone-hr.jpg                            mpo_en.jpg
© 2012 www.converve.com | Networking at events software