WELCOME TO BRNO

List of participants

back to list
Company

Faculty of Electrical Engineering and Communication, Brno University of Technology / Fakulta elektro

Street
Technická 3058/10
ZIP Code
616 00
City
Brno
Country
Czech Republic

Employees
250+


Company Profile:
Tertiary-level education, research and development / Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Faculty prepares skilled workers in all fields of low-voltage and high-voltage electrical engineering and electronics, communication technology, teleinformatics, biomedical engineering, bioinformatics, robotics, control and measuring equipment, computer equipment, high electrical engineering and electrical, electronic equipment and systems, electrical manufacturing and management.
-------------------------------------
Fakulta připravuje kvalifikované pracovníky ve všech oborech slaboproudé i silnoproudé elektrotechniky a elektroniky, komunikačních technologií, teleinformatiky, biomedicínském inženýrství, bioinformatiky, robotiky, řídicí a měřicí techniky, výpočetní techniky, silnoproudé elektrotechniky a elektroenergetiky, elektronických zařízení a systémů, elektrotechnické výroby a managementu.
Profiltitel

Development and research in electrical engineering and communication / Výzkum a vývoj v oblasti elektrotechniky a komunikačních technologií

What we offer:
We offer complex services in the field of development and research in electrical engineering. We provide support for development of new technologies and products.

We offer experiences: development of control algorithms of electric propulsion, measurement and reconstruction of digital figures, primary and secondary testing of electrical protection, design and construction of illuminants, designing of transient perfomances in electrical nets, diagnostic of features of photovoltaic panels, - development and research of fuel elements, dielectrical sweep spectroscopy, degrading tests of sealing material, testing of chips, develpment and research of wireless communication systems, development of customer software, design of telemetric systems, design of reticles
-------------------------------------
Nabízíme komplexní služby v oblastech výzkumu a vývoje v elektrických oborech. Poskytujeme podporu pro vývoj nových technologií a produktů.

Nabízíme zkušenosti: vývoj řídících algoritmů elektrických pohonů, měření a rekonstrukce digitálních obrazů, primární a sekundární testování elektrických ochran, návrh a konstrukce svítidel
- modelování přechodových jevů v elektrických sítích
- diagnostika vlastnosti fotovoltaických panelů, vývoj a výzkum palivových članků, dielektrická relaxační spektroskopie, degradační zkoušky izolačních materiálů atd.

Collaboration sought:
  • Technical co-operation
  • Research co-operation


Responsible

Petr Mastný

associate professor / docent

back to list

Language

Participants

Location - Hall A2/005

picture_pavillion.jpg

                    logo_bvv(3).jpg

 

            
                         logo_EN_barevne(2).jpg   Logo-NET-EN(1).jpg                        logo_ce-en-pantone-hr.jpg                            mpo_en.jpg
© 2012 www.converve.com | Networking at events software