WELCOME TO BRNO

Seznam účastníků

Zpět na seznam
Společnost

MSC.Software s.r.o.

Ulice
Příkop 4
PSČ
60200
Město
Brno
Stát
Czech Republic

Zaměstnanci
9


Profil společnosti:
Technical Support / Technická podpora

MSC.Software s.r.o. is the biggest world supplier of systems in the field of solutions of computer support of engineering designs. Solutions of MSC.Firm consist of providing the right combination of strategy, software and services, so that we help customers to reach the competitive advantage. Our products accurately and reliably predict how products will behave in the real world to help engineers design better, more innovative products - quickly and cost effectively. Large part of sources is dedicated to testing.
-------------------------------------
MSC.Software s.r.o. je největší světový dodavatel systémů v oblasti řešení počítačové podpory inženýrských návrhů. Řešení MSC spočívají v poskytování správných kombinací strategie, softwaru a služeb, tak abychom zákazníkovi pomohli dosáhnout konkurenční výhody. Schopnost MSC poskytovat tuto výhodu je postavena na inženýrských znalostech, vedoucí úloze v technologiích a kvalitní podpoře zákazníků.
Profiltitel

Computer Support of Engineering Designs / Počítačová podpora inženýrských návrhů

Co nabízíme:
MSC.Software s.r.o. provides MCAE solutions which provides teams (from development to production) more freedom in innovations of construction concepts, optimization of complex solutions and by using various materials.
Solutions of the MSC.Software Company are used and highly valuated by engineers, designers and analytics in industry, R&D laboratories and universities.
-------------------------------------
MSC.Software s.r.o. poskytuje MCAE řešení, která umožňují vývojovým týmům až po týmy výrobní větší volnost při inovaci konstrukčních konceptů, při optimalizaci komplexních řešení a při využití rozmanitých materiálů. Řešení firmy MSC jsou využívána inženýry, návrháři a analytiky v průmyslu, vývojových laboratořích a na univerzitách.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
We look for companies who would be interested in applying our computer solutions.
-------------------------------------
Hledáme společnosti, které by měly zájem naše řešení aplikovat.

Hledaná spolupráce:
  • Services


Zástupce

Jan Mazuch

CEO and Managing Director / jednatel a ředitel společnosti
Zpět na seznam

Jazyk

Participants

© 2012 www.converve.com | Networking at events software