WELCOME TO BRNO

List of participants

back to list
Company

B.I.B.S., a.s. - vysoká škola

Street
Lidická 81
ZIP Code
602 00
City
Brno
Country
Czech Republic

Employees
30


Company Profile:
International Business School

BIBS - vysoká škola was established in 1998 by partner subjects from UK, Italy and Czech republic and currently BIBS belongs to the biggest non-public/non-state business school in the Czech republic with almost 3200 students.
BIBS - vysoká škola is a cooperational college institution of Nottingham Trent University. We offer study programs focused on strategic management.
-------------------------------------
BIBS - vysoká škola byla založena v roce 1998 partnerskými subjekty z Velké Británie, Itálie a České republiky a v současné době patří se svými téměř 3200 studenty k největším neveřejným/nestátním business school v České republice.
BIBS - vysoká škola je partnerem Nottingham Trent Univerzity. Nabízíme studijní programy zaměřené na strategický management.
Profiltitel

BIBS - vysoká škola : strategic management / BIBS - vysoká škola: strategické řízení

What we offer:
BIBS provides education in programmes economic, management and law. We offer Bachelor of Arts, Master of Science and
doctorate in Business and Administration, especially MBA programme, focused on strategic management.
Companies without function strategic management are usually internally fragmented and no competitive.
Introduction of systematic strategic management is more urgently because of increasing dynamic of global competitive environment.
Focus is appropriate for specialists which need extension theirs manager skills etc.
-------------------------------------
BIBS - vysoká škola poskytuje vzdělání v oborech ekonomika, management a právo. Nabízíme bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy, zejména manažerský program MBA, zaměřený na strategický management.
Firmy bez fungujícího strategického řízení jsou často vnitřně roztříštěné, neschopné systematicky předvídat potenciální podnikatelská rizika či příležitosti a tím efektivně konkurovat. Zavedení systematického strategického řízení je tím urgentnější, čím se zvyšuje dynamika globálního konkurenčního prostředí.
Zaměření je vhodné i pro specialisty, kteří si potřebují rozšířit své manažerské dovednosti a seznámit se s dalšími funkčními oblastmi firemní exekutivy v souvislosti s oborem, ve kterém působí.

Collaboration sought:
  • Services


Responsible

Magdalena Langerová

vedoucí obchodu a marketingu
back to list

Language

Participants

Location - Hall A2/005

picture_pavillion.jpg

                    logo_bvv(3).jpg

 

            
                         logo_EN_barevne(2).jpg   Logo-NET-EN(1).jpg                        logo_ce-en-pantone-hr.jpg                            mpo_en.jpg
© 2012 www.converve.com | Networking at events software