WELCOME TO BRNO

List of participants

back to list
Company

KOVOLIT a.s.

Street
Nádražní 344
ZIP Code
664 42
City
Modřice
Country
Czech Republic

Employees
600


Company Profile:
Castings and forgings / Odlitky z hliníku a výkovky z neželezných kovů

KOVOLIT a.s. established in 1921. This company is a Czech producer of low pressure and high pressure castings of aluminium and forgings of nonferrous metals such as bronze, brass, copper, titanium and aluminium. All departments are certified per ISO 9001-2000 and environmental protection per ISO 14 001.
-------------------------------------
KOVOLIT a.s. byla založena v roce 1921. Tato společnost je česká výrobní společnost, vyrábějící nízkotlaké a vysokotlaké odlitky z hliníku a výkovky z neželezných kovů (bronz, mosaz, měď, titan, hliník apod.). Společnost je držitelem cerfitikátu ISO 9001-2000 a ISO 14 001.
Profiltitel

Castings and forgings / Odlitky a výkovky

What we offer:
Our company produces low pressure and high pressure castings and forgings of nonferrous (coloured) metals such as bronze, brass, copper, titanium and aluminium. These products are used as subdeliveries of engineering components, where the usage of products made of ferrum alloys would be non-effective (due to the weight, abrasion resistance, conductivity...). Our products can be applied in electrical engineering, production of components for air conditioning units, turbofans, sanitary technics etc. We are open to discuss further ways of usage.
-------------------------------------
Naše firma vyrábí nízkotlaké a vysokotlaké odlitky z hliníku a výkovky z neželezných (barevných) kovů, jako je mosaz, bronz, hliník, titan, měď apod. Tyto výrobky se používají jako subdodávky do strojírenských komponentů, kde nelze nebo by nebylo účelné (např. z hlediska hmotnosti, otěruvzdornosti, vodivosti, samomaznosti apod.) využívat výrobků ze slitin železa a oceli. Naše výrobky nacházejí využití v elektrotechnickém průmyslu, při výrobě komponentů pro klimatizační jednotky, v turbodmychadlech, v sanitární technice apod. Bližší využití je možno s námi kdykoliv konzultovat.

What we are looking for:
We are looking for partners/customers who could use our products in their products and/or which could help us to find new customers, especially in Western Europe. Nowadays, almost 70% of our production is exported, particularly to Germany, Austria and Italy.
We look for customers, especially in Germany, Austria, the Netherlands, Belgium, France, Scandinavian countries and other countries of Western Europe. We look for partners in the fields of automotive, railway, electrical engineering, energy transfer and producers of social technics (bathroom and hotel equipment) and health care (production of prosthesis and artificial limbs).
-------------------------------------
Hledáme partnery/zákazníky, kteří by naše výrobky mohli využít ve svých výrobcích, případně, kteří by nám pomohli nalézt nové zákazníky, zejména v Západní Evropě. V současnosti tvoří takřka 70 % naší produkce export, zejména do Německa, Rakouska, Itálie.
Hledáme zákazníky zejména v Německu, Rakousku, Nizozemsku, Belgii, Francii, Skandinávii a dalších zemích Západní Evropy a to zejména v oblasti autoprůmyslu, železniční dopravy, elektrotechniky a přenosu energií a výrobce sociální techniky (zařízení koupelen a hotelů) a zdravotnictví (výroba protéz a kloubů).

Collaboration sought:
  • Trade Intermediary (agent, representative, distributor)
  • Subcontracting
  • Manufacturing agreement


Responsible

Ivo Vrba

Vedoucí prodeje - kovárna
back to list

Language

Participants

Location - Hall A2/005

picture_pavillion.jpg

                    logo_bvv(3).jpg

 

            
                         logo_EN_barevne(2).jpg   Logo-NET-EN(1).jpg                        logo_ce-en-pantone-hr.jpg                            mpo_en.jpg
© 2012 www.converve.com | Networking at events software