WELCOME TO BRNO

List of participants

back to list
Company

Lopour a syn, s.r.o.

Street
Preslova 296/17
ZIP Code
602 00
City
Brno
Country
Czech Republic

Employees
6+


Company Profile:
Composite tubes – development, production, sale / Kompozitové trubky – vývoj, výroba, prodej

Our company has been specializing in the production of high quality glass-carbon-aramid-epoxy composite tubes since 1985. We focus not only on producing these tubes as an intermediate product, but especially on developing, producing and delivering complete technical solutions and products based on these tubes.
-------------------------------------
Naše firma se specializuje na výrobu vysoce kvalitních kompozitových trubek na bázi sklo-uhlík-aramid-epoxid. Nevěnujeme se pouze výrobě trubek jako polotovaru, ale zaměřujeme se především na vývoj, výrobu a dodávky kompletních technických řešení a výrobků, jejichž základem je kompozitová trubka.
Profiltitel

Development a production of high strength composite tubes of glass-carbon-aramid-epoxy for various purposes / Vývoj a výroba vysokopevnostních kompozitových trubek na bázi sklo-karbon-aramid-epoxi pro nejrůznější účely

What we offer:
We can offer our clients technical support assistance in developing components or complete solutions made from high strength composite tubes of glass-carbon-aramid-epoxy, production of prototypes, serial production, product testing according to European and Czech standards, extraordinary quality and reliability of our products.
-------------------------------------
V současné době můžeme našim zákazníkům z oblasti vysokopevnostních trubek nabídnout technickou pomoc při vývoji součástí nebo kompletních výrobků z kompozitových trubek sklo-uhlík-aramid-epoxid, výrobu prototypu, sériovou výrobu, zkoušky výrobků dle evropských a českých norem, malosériovou i sériovou výrobu v operativně krátkých lhůtách, výjimečnou kvalitu a spolehlivost našich výrobků.

What we are looking for:
We are looking for an experienced distributor in the field of energetics and power distribution, who would be interested in distributing this product outside of the Czech Republic.
-------------------------------------
Hledáme zkušené distributory z oblasti energetiky, kteří se zajímají o distribuci produktů mimo Českou republiku

Collaboration sought:
  • Trade Intermediary (agent, representative, distributor)
  • Subcontracting


Responsible

Filip Lopour

jednatel
back to list

Language

Participants

Location - Hall A2/005

picture_pavillion.jpg

                    logo_bvv(3).jpg

 

            
                         logo_EN_barevne(2).jpg   Logo-NET-EN(1).jpg                        logo_ce-en-pantone-hr.jpg                            mpo_en.jpg
© 2012 www.converve.com | Networking at events software