WELCOME TO BRNO

Seznam účastníků

Zpět na seznam
Společnost

ASIO, spol. s r.o.

Ulice
Tuřanka 1
PSČ
627 00
Město
Brno
Stát
Czech Republic

Zaměstnanci
51-100


Profil společnosti:
Wastewater treatment, water treatment and air treatment / Čištění odpadních vod,úprava vod a čištění vzduchu

The company is involved in the development, production, and delivery of technologies for wastewater treatment, water treatment and air treatment. The wide range of water management products that it offers are employed in the treatment of wastewater from family houses, villages, towns, hospitals, and in various branches of industry.ASIO, spol. s r.o. was established in 1993 as a Czech engineering supplies company with international operations.
-------------------------------------
Společnost pracuje v oboru vývoje, výroby a dodávek technologií pro čištění odpadních vod, úpravu vod a čištění vzduchu. Široké spektrum dodávaných vodohospodářských produktů nachází uplatnění při čištění odpadních vod z rodinných domů, obcí, měst, nemocnic a v různých průmyslových odvětvích.
Profiltitel

Waste water treatment, water treatment, air treatment, energy conservation measures for waste water treatment / čistírny odpadních, úprava vod, čištění vzduchu, využití energie

Co nabízíme:
The aim of the company is to provide comprehensive supplier services in the sphere of wastewater treatment, water treatment, and air treatment. We offer modern, high-quality and reliable products complying with the requirements of European legislation; observe high environmental standards; and meet the customers’ requirements for “easy, quick, top-quality, and environmentally friendly” services.
-------------------------------------
Cílem společnosti je poskytovat komplexní dodavatelské služby v oblasti čištění odpadních vod, úpravu vody a vzduchu. Nabízíme moderní a vysoce kvalitní a spolehlivé výrobky, které splňují požadavky evropské legislativy, dodržují přísné environmentální normy a splňují požadavky zákazníků na "snadné, rychlé, vysoce kvalitní a k životnímu prostředí šetrné" služby.

Hledaná spolupráce:
  • Trade Intermediary (agent, representative, distributor)
  • Subcontracting


Zástupce

Michal Plotěný

head of marketing department
Zpět na seznam

Jazyk

Participants

© 2012 www.converve.com | Networking at events software