WELCOME TO BRNO

List of participants

back to list
Company

TO.MA.-THERM s.r.o

Street
Starozuberská 337
ZIP Code
756 54
City
Zubří
Country
Czech Republic

Employees
6


Company Profile:
Processing of glass, wood products / Zpracování skla, výrobky ze dřeva

TO.MA.-THERM s.r.o was founded in 1993, located in Zubří and company is focused on production glass products, utility glass and glass products for furniture manufacturers.
-------------------------------------
TO.MA.-THERM s.r.ovznikla v roce 1993 v Zubří a je zaměřena na výrobu skleněných produktů, užitkového skla a skleněných produktů pro výrobce nábytku.
Profiltitel

Glass processing, wood products / Zpracování skla, výrobky ze dřeva

What we offer:
We offer glass parapet to windows, filler door and window openings of the glass marble. Production stained glass and custom production utility glass, glass jewels
-------------------------------------
Nabizíme skleněné parapetní desky na okna, výplně dveřních a okenních otvorů z mramorového skla
Výrobu vitráží a zakázkovou výrobu užitkového skla, skleněné šperky

What we are looking for:
We are looking for producer/distributor drill to drilling small hole, components to production glass jewels and stained glass
-------------------------------------
Hledáme výrobce/prodejce vrtaček na vrtání malých otvorů, komponenty na výrobu skleněných šperků a vitráží

Collaboration sought:
  • Trade Intermediary (agent, representative, distributor)
  • Manufacturing agreement
  • Research co-operation


Responsible

Tomáš Dořičák

jednatel
Profiltitel

Cosmetic glass nail file, delustered glass and bottles / Skleněný kosmetický pilník na nehty matované sklo a flakony

What we offer:
We offer expanding of production abroad. We pass know-how or a joint venture. We also offer cooperation in the chemical delustering of glass and bottles. Suitable for wine producers, liqueurs and more.

We offer free capacity for molding the press "Arburg" Allrounder Golden Edition 420C 1000-290.
-------------------------------------
Nabízíme rozšíření výroby do zahraničí. Předáme know-how ev. vytvoření společného podniku.Nabízíme kosmetické produkty pro manikůru, pedikůru kadeřnické salony. Dále nabízíme spolupráci při chemickém matování skla a lahví. Vhodné pro výrobce vína,likérů a další.

Nabízíme volnou kapacitu pro lisování plastů na lisu „ARBURG“ Allrounder 420C 1000-290 Golden edition.

What we are looking for:
We are looking for a company that is interested in producing and then selling products in Europe and overseas. Perspective cooperation in other areas of production, such as plastic molding on a powerful press.
-------------------------------------
Hledáme společnost, která má zájem vyrábět a následně prodávat produkty v Evropě i zámoří. Perspektivní spolupráce i v jiných oblastech výroby, např. lisování plastů na výkonném lisu.

Collaboration sought:
  • Technical co-operation


Responsible

Tomáš Dořičák

jednatel
back to list

Language

Participants

Location - Hall A2/005

picture_pavillion.jpg

                    logo_bvv(3).jpg

 

            
                         logo_EN_barevne(2).jpg   Logo-NET-EN(1).jpg                        logo_ce-en-pantone-hr.jpg                            mpo_en.jpg
© 2012 www.converve.com | Networking at events software