WELCOME TO BRNO

List of participants

back to list
Company

HUTIRA - BRNO, s.r.o.

Street
Štefánikova 9a
ZIP Code
602 00
City
Brno
Country
Czech Republic

Employees
26-50


Company Profile:
Gas industry and energetics / Dodávky zařízení pro filtraci, regulaci tlaku a měření spotřeby

HUTIRA – BRNO, s.r.o. is a private Czech company, which provides a broad-spectrum of production and supply solutions for energetics and gas industry.

Company HUTIRA – BRNO, s.r.o. works especially in the field of gas industry and energetics. The main pillar of company´s activities is supplies of equipment for gas pressure regulation, filtration and mettering in transport and distribution networks and in consumer networks.
-------------------------------------
HUTIRA – BRNO, s.r.o. je česká soukromá společnost, která poskytuje široké spektrum výrobních a dodavatelských řešení pro energetiku a plynárenství.

Nosným programem společnosti jsou dodávky zařízení pro filtraci, regulaci tlaku a měření spotřeby v přepravních a distribučních plynovodech, plynárenských organizacích a dále ve spotřebitelských rozvodech plynu.
Profiltitel

Gas industry and energetics / Dodávky zařízení pro filtraci, regulaci tlaku a měření spotřeb

What we offer:
Offer:
Gas pressure regulators for VHP, HP and MP distributions
Safety slam shuts, filters, pre-heaters
VHP, HP and MP regulation and mettering stations (RS) for ground or underground installation
HP and MP regulation equipment (RE) for industrial objects, commercial and residential objects /box installations, underground containers”
Mettering and regulation lines for gas boiler rooms of all ranges of output
Boxes with main valve for regulation and mettering on domestic installations
Assembly, servicing and revisions of gas equipment
-------------------------------------
Nabízíme:
Regulátory tlaku plynu pro VVTL, VTL a STL rozvody
Bezpečnostní rychlouzávěry, pojistné ventily
Plynoměry, filtry, předehřevy
VVTL, VTL a STL regulační a měřící stanice plynu (RS) v nadzemním nebo podzemním provedení
VTL a STL regulační zařízení (RZ) pro průmyslové objekty, komerční a obytné soubory / skříňové nadzemní provedení, nebo umístěné v podzemích kontejnerech
Měřící a regulační řady pro plynové kotelny všech rozsahů výkonů
Skříně HUP pro regulaci a měření na domovních instalacích
Montáž, servis a revize zařízení

What we are looking for:
Demand:
Projection offices, construction companies and companies operating in gas industry and energy.
-------------------------------------
Poptáváme:
Projekční kanceláře, stavební firmy a firmy působící v plynárenství a energetice.

Collaboration sought:
  • Subcontracting
  • Manufacturing agreement
  • Technical co-operation


Responsible

Pavel Vitula

obchodní ředitel
back to list

Language

Participants

Location - Hall A2/005

picture_pavillion.jpg

                    logo_bvv(3).jpg

 

            
                         logo_EN_barevne(2).jpg   Logo-NET-EN(1).jpg                        logo_ce-en-pantone-hr.jpg                            mpo_en.jpg
© 2012 www.converve.com | Networking at events software