WELCOME TO BRNO

List of participants

back to list
Company

Bayern Handwerk International GmbH

Street
Sulzbacher Str. 11-15
ZIP Code
90429
City
Nürnberg
Country
Germany

Employees
9


Company Profile:
Business Consulting Services / Poradenský servis pro podnikatele

Bayern Handwerk International (BHI) is situated in Bavaria/ Germany with headquarters in Nuremberg, branches in Munich and Pilsen (Czech Republic).

BHI was founded as the export promotion agency for Bavarian skilled crafts in order to support craft enterprises to open new markets abroad.

Our organisation is supported by the six Bavarian chambers of skilled crafts together with the Bavarian Ministry of State Economic Affairs, Infrastructure, Transport and Technology.
-------------------------------------
Bayern Handwerk International (BHI) se nachází v Bavorsku v Německu s hlavním sídlem v Norimberku a pobočkami v Mnichově a Plzni (v České republice).

BHI byla založena jako exportní propagační agentura pro bavorská kvalifikovaná řemesla s cílem podpořit řemeslnou výrobu k otevření nových zahraničních trhů.

Naše organizace je podporována 6 komorami společně s bavorským Ministerstvem ekonomických věcí, Infrastruktury, Dopravy a Technologií.
Profiltitel

Bayern Handwerk International - Consulting Service for bavarian craft enterprises / Poradenský servis pro bavorské řemeslníky

What we offer:
We support members of our craft organisation in opening up new export markets and provide information on rules and regulations for export documents. In addition we organise common stands at international fairs.
-------------------------------------
Podporujeme členy naší řemeslnické organizace v otevírání nových exportních trhů a poskytujeme informace o pravidlech a regulacích pro exportní dokumentaci. Kromě toho organizujeme setkání na mezinárodních výstavách.

Collaboration sought:
  • Trade Intermediary (agent, representative, distributor)


Responsible

Günter Wagner

back to list

Language

Participants

Location - Hall A2/005

picture_pavillion.jpg

                    logo_bvv(3).jpg

 

            
                         logo_EN_barevne(2).jpg   Logo-NET-EN(1).jpg                        logo_ce-en-pantone-hr.jpg                            mpo_en.jpg
© 2012 www.converve.com | Networking at events software