WELCOME TO BRNO

List of participants

back to list
Company

ZNOJEMSKÉ STROJÍRNY, s. r. o.

Street
Tovární 11
ZIP Code
669 02
City
Znojmo
Country
Czech Republic

Employees
100-199


Company Profile:
Engineerings produce / Strojírenská výroba

ZNOJEMSKÉ STROJÍRNY a.s. was founded in 1992.
Our objective is to be a high-quality and reliable supplier of machinery parts. All processes influencing quality are constantly checked and improved. These processes are certified to ISO 9001:2009.
-------------------------------------
ZNOJEMSKÉ STROJÍRNY a.s. byly založeny v roce 1992.
Naším cílem je být kvalitním a spolehlivým dodavatelem strojírenských dílců. Všechny procesy ovlivňující kvalitu jsou neustále kontrolovány a zlepšovány. Tyto procesy jsou certifikovány dle ISO 9001:2009
Profiltitel

Engineering produce / Strojírenská výroba

What we offer:
We offer precision machinetools parts, industrial tools in the area air industry, textil, printing, machinetools, railways vehicle, diesel engines, compresors, pumps etc.
-------------------------------------
Nabízíme přesně obráběné dílce a montážní podskupiny strojů a průmyslových zařízení v oblasti leteckého průmyslu, textilních, tiskařských a obráběcích strojů, kolejových vozidel, dieselových motorů, kompresorů a čerpadel atd.

Collaboration sought:
  • Subcontracting


Responsible

Luděk Blažek

back to list

Language

Participants

Location - Hall A2/005

picture_pavillion.jpg

                    logo_bvv(3).jpg

 

            
                         logo_EN_barevne(2).jpg   Logo-NET-EN(1).jpg                        logo_ce-en-pantone-hr.jpg                            mpo_en.jpg
© 2012 www.converve.com | Networking at events software