WELCOME TO BRNO

List of participants

back to list
Company

MITA THOR INTERNATIONAL, spol. s r.o.

Street
tř. Kpt. Jaroše 37a
ZIP Code
60200
City
Brno
Country
Czech Republic

Employees
10


Company Profile:
Human resource consulting / Poradenství a lidské zdroje

MITA THOR INTERNATIONAL is a specialist in the field of human resource management, established in 1990. Our branches are located in Brno, Praha, Ostrava.
We offer a wide range of services in the field of HR. Our divisions are: recruitment, education and consulting.
-------------------------------------
MITA THOR INTERNATIONAL vznikla v roce 1990 a je specialista v oblasti řízení lidských zdrojů. Naše pobočky se nachází v Brně, Praze a Ostravě.
Nabízíme širokou škálu služeb z oblasti lidských zdrojů. Naše divize jsou: divize recruitment, vzdělávání a poradensví.
Profiltitel

HR consultancy MITA THOR INTERNATIONAL / Lidské zdroje a poradenství MITA THOR INTERNATIONAL

What we offer:
Consultancy - assessment centres, development centres, diagnostic, audits, research, stabilization emploeyees, design system HR, Outplacement
Education - analysis education needs, individual couching, manager skills, comunication skills, teambuilding
-------------------------------------
Divize poradenství - assessment centra, Development centre, Diagnostika pracovníků, Audity,
Průzkumy, Stabilizace pracovníků,Tvorba systémů ŘLZ, Outplacement
Divize vzdělávání - Analýza vzdělávacích potřeb, Individuální koučink, Manažerské dovednosti, Komunikační dovednosti, Teambuilding

Collaboration sought:
  • Trade Intermediary (agent, representative, distributor)
  • Subcontracting
  • Manufacturing agreement
  • Technical co-operation
  • Research co-operation
  • Investment, financing
  • Services


Responsible

Magda Hájková

HR consultant
back to list

Language

Participants

Location - Hall A2/005

picture_pavillion.jpg

                    logo_bvv(3).jpg

 

            
                         logo_EN_barevne(2).jpg   Logo-NET-EN(1).jpg                        logo_ce-en-pantone-hr.jpg                            mpo_en.jpg
© 2012 www.converve.com | Networking at events software