WELCOME TO BRNO

List of participants

back to list
Company

Faculty of Regional Development and International Studies MENDELU / Fakulta regionálního rozvoje a

Street
Zemědělská 1
ZIP Code
613 00
City
Brno
Country
Czech Republic

Employees
101-250


Company Profile:
Faculty of Regional Development and International Studies MENDELU / Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU

Faculty of regional development and international studies MENDELU is fifth faculty Mendel University in Brno.
We deal with the development of cooperation between the university, companies and public administration.
-------------------------------------
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií mendelu se etablovala jako v pořadí pátá fakulta Mendelovy univerzity v Brně.
Zabýváme se rozvojem spolupráce mezi univerzitami, společnostmi a veřejnou správou.
Profiltitel

The development of cooperation between the university, companies and public administration / Rozvoj spolupráce mezi univerzitami, společnostmi a veřejnou správou

What we offer:
Students for practice and trainees cooperation developing countries
Cooperation between Faculty of Regional Development and International Studies and potential employers.
There is an online platform for both students and employers in the region, thanks to which are linked the relevant requirements of students for practice and trainees to employers.
Our students also realize internships in developing countries like South Africa, Peru, Chile, Ghana, Nicaragua, Zambia, Thailand and others. They're trying to implement their projects in this countries, which are basicaly aimed to development of the region. Offten the projects focuses to:ecological disposal of waste, waste water treatment, drinking water scarcity, technology transfer in agriculture, etc.
-------------------------------------
Praxe a stáže studentů, spolupráce v rozvojových zemích
Spolupráce mezi Fakultou regionálního rozvoje a mezinárodních studií a potencionálními zaměstnavateli.
Existuje online platforma jak pro studenty, tak i zaměstnavatele v regionu, díky níž jsou propojeny relevantní požadavky zaměstnavatelů pro praxi a stáže ke studentům.
Naši studenti rovněž realizují stáže v rozvojových zemích jako JAR, Peru, Chile, Ghana, Nicaragua, Zambie, Thajsko a další. V těchto zemích realizují projekty zaměřené na rozvoj daných regionů, často se jenná o projekty zaměřené na ekologickou likvidaci odpadů, čištění odpadních vod, řešení nedostatku pitné vody, transfer technologií v zemědělství a apod.

What we are looking for:
We are also looking for companies interested in expanding its activities to developing countries.
-------------------------------------
Hledáme proto také společnosti, které uvažují o rozšíření svých aktivit do těchto lokalit.

Collaboration sought:
  • Trade Intermediary (agent, representative, distributor)
  • Research co-operation
  • Investment, financing
  • Services


Responsible

Jaroslav Jánský

Kristýna Půžová

student
back to list

Language

Participants

Location - Hall A2/005

picture_pavillion.jpg

                    logo_bvv(3).jpg

 

            
                         logo_EN_barevne(2).jpg   Logo-NET-EN(1).jpg                        logo_ce-en-pantone-hr.jpg                            mpo_en.jpg
© 2012 www.converve.com | Networking at events software