WELCOME TO BRNO

List of participants

back to list
Company

Provozně ekonomická fakulta MENDELU

Street
Zemědělská 1
ZIP Code
613 00
City
Brno
Country
Czech Republic

Employees
101-250


Company Profile:
Faculty of Business and Economics MENDELU / Provozně ekonomická fakulta MENDELU

Faculty of business and economics of Mendel`s university in Brno is modern and progressing faculty, which follows up trends in education and research. Faculty offers all of three levels of univerzity education in Czech as well in English language. Graduates find jobs in the field of management, trade, in europian institution, in financial sector, in public administration, as managers of informatics and engineers of IT systems.
-------------------------------------
Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně je moderní a stále se rozvíjející fakultou, která sleduje trendy ve vzdělání i výzkumu. Fakulta nabízí ekonomické a informatické vzdělání na všech třech stupních vysokoškolského studia v českém i anglickém jazyce. Ročně se na ni hlásí více než 5500 uchazečů. Fakulta získala v roce 2010 a 2011 ocenění za nejlepší ekonomickou fakultu na Moravě.
Výuka je koncipována tak, aby byla dobře využitelná v praxi, což zvyšuje kvalitu absolventů a jejich uplatnění.
Profiltitel

Cooperation of FBE with private sector / Nabídka & Poptávka: Spolupráce PEF se soukromým sektorem

What we offer:
Connection of academical world with corporate one is in the interest of both.

Posible cooperation: presentation of companies at faculty's premises, integration of companies to education, internships of students in companies, integration of companies to activities of faculty (fair of openings Jobfair, competitions for students, etc.), expert cooperation with particular departments
-------------------------------------
Propojování akademického prostředí s prostředím firemním je v zájmu obou subjektů, a to hned z několika důvodů. Aby fakulta mohla hodnotně naplňovat své poslání, má zájem rozvíjet nejen své vzdělávací činnosti, ale i vědecký výzkum a také spolupráci s podnikatelskou sférou, neboť i pro ni má co nabídnout.

Konkrétní možnosti spolupráce: prezentace společnosti na fakultě, zapojení společnosti do výuky, praxe studentů ve společnosti, zapojení společnosti do aktivit fakulty (veletrh pracovních přilezitostí Jobfair, soutěže pro studenty, apod.), odborná spolupráce s jednotlivými ústavy a společná spolupráce na vývoji a výzkumu fakulty

What we are looking for:
Research co-operation
-------------------------------------
Spolupráve ve VaV

Collaboration sought:
  • Research co-operation
  • Services


Responsible

Jiří Urbánek

back to list

Language

Participants

Location - Hall A2/005

picture_pavillion.jpg

                    logo_bvv(3).jpg

 

            
                         logo_EN_barevne(2).jpg   Logo-NET-EN(1).jpg                        logo_ce-en-pantone-hr.jpg                            mpo_en.jpg
© 2012 www.converve.com | Networking at events software